Søg støtte

Søg

Selvevaluering

En rejse i børnelitteratur

Red Barnet Middelfart

Om donationen

Med donationen kan Red Barnet Lokalafdeling Middelfart afprøve indsatsen ’En rejse i børnelitteratur’, der skal give børnene læselyst og indsigt gennem oplevelsesture. I et forløb tages 50 børn og deres familier med på besøg hos Ville Vau i Odense, til Kardemomme By i Kristiansand og Astrid Lindgrens Verden i Vimmerby. Mellem turene vil eventyrbøger cirkulere blandt familierne, så børnene bliver introduceret til mange forskellige historier, og der er aktiviteter som skuespil, sang og fællesspisning. Børnene har diagnoser, der isolerer dem fra deres klassekammerater, eller også er deres forældre på offentlige ydelser, som medvirker til afsavn på både oplevelser og manglende mentalt overskud til at skabe samvær med børnene.
Region
Syddanmark
Type
Projekt
Modtager
Red Barnet Middelfart
Støttet beløb
300.000 kr., år 2023
Delmål
Alle med fra start

Donationsmodatagerens egen vurdering af effekten af donationen

Målgruppen

Børn og unge, Voksne

Forankring

I hvor høj grad er I lykkedes med at forankre projektet?

I meget høj grad I meget ringe grad
Vi ved at de læser meget mere hjemme, men det har været svært at få dem med på fælles biblioteksbesøg. Vi vil give det et par forsøg mere, hvor vi tilknytter aftensmad og se om det kan trække flere med os på biblioteket.

Mål

I hvor høj grad blev målet med jeres projekt indfriet?

I meget høj grad I meget ringe grad
Det har været helt uvurderligt at følge børnenes (og for den sags skyld også de voksnes) øgede læselyst og mærket hvordan de med nysgerrighed og fornyet intensitet kaster sig ud i de nordiske børnebogsforfattere. De har samtidig fået forståelse for hvordan de kan drage paralleller fra historierne til virkelige begivenheder i deres eget liv omkring dem, og faktisk også på den måde tale om svære ting og få løst knuder op i samvær med andre.

Aktiviteter

I hvor høj grad var de valgte aktiviteter de rigtige til at nå jeres mål?

I meget høj grad I meget ringe grad
Vi har spændt over en aldersgruppe fra 0-17 år, og næste gang vil vi lave en strammere opdeling 0-5, 6-10, 12-17 så det ikke stiller helt så store simultane formidlingskrav til de frivillige (hvis det giver mening) - vi kan sagtens variere aktiviteterne, men det er nemmere at variere fra gang til gang fremfor parallelt på samme aktivitet.

Delmål

Alle med fra start

Alle børn og unge har brug for en hverdag med skolegang og fritidsliv i fællesskaber med jævnaldrende. Vi vil bidrage til at børn og unge, der vokser op i udfordrede familier, eller selv er udfordrede af psykiske og sociale vanskeligheder, kan leve et liv, der ligner det liv, alle andre børn og unge har.

Mere om vores fokusområde Alle med fra start