Søg støtte

Søg

Selvevaluering

En stemme som aldrig forsvinde

Hospice Djursland

Om donationen

Hvert år dør ca. 200 mennesker på Hospice Djursland. De er alle alvorligt syge og har komplekse palliative problemer, såsom smerte, træthed, kvalme og åndenød. Hospice Djursland har de seneste år arbejdet med at nedskrive patienterne livshistorier, som de pårørende får og kan læse. Med dette projekt ønsker personalet på hospice at undersøge, hvilken betydning en personlig lydfortælling, indtalt af et alvorligt sygt menneske, kan have for de nære pårørende i sorgforløbet. Det antages, at en sådan lydfortælling eksempelvis vil være en stor støtte for et barn senere i livet. Gennem 15 forløb, hvor frivillige vil optage og redigere livsfortællinger, vil de finde ud af hvilken fortæller-format, der passer bedst. Herefter vil tilbuddet blive en del af det palliative udbud på Hospice Djursland.
Region
Midtjylland
Type
Projekt
Modtager
Hospice Djursland
Støttet beløb
100.000 kr., år 2014
Delmål

Donationsmodatagerens egen vurdering af effekten af donationen

Målgruppen

Ældre

Forankring

I hvor høj grad er I lykkedes med at forankre projektet?

I meget høj grad I meget ringe grad
Vi har opmærksomhed på det at de patienter som ønsker det, får tilbuddet om at lave en lydfil. Der er udfærdige en pjece således at både patienten og de pårørende kan blive opmærksom på muligheden

Mål

I hvor høj grad blev målet med jeres projekt indfriet?

I meget høj grad I meget ringe grad
Det er lykkedes i meget høj grad at uddanne frivillige til at optage lydfilerne hos patienterne og efterfølgende redigere dem. Den opgave er en meget både udfordrende, spændende og meningsfuld opgave for de frivillige, som de har været meget glade for at varetage. Der har været interesse for at lave en lydfil hos vores patienter, men desværre nåede mange af deltagerne på grund af deres fremskredne sygdom ikke at færdiggøre den ønskede lydfil til deres pårørende. Så vores opfordring er at en lydfil med stor fordel vil kunne indtales til de pårørende lidt tidligere i patienternes sygdomsforløb. De pårørende har været meget glade for lydfilen og efterhånden som de lyttede flere gange til den voksede betydningen af den. Vi mener klart ideen med at lave en lydfil til de pårørende meget let vil kunne overføres til andre hospice og andre organisationer, og vi ser frem til at udbrede den viden og erfaringer som vi har samlet i en håndbog til andre organisationer.

Aktiviteter

I hvor høj grad var de valgte aktiviteter de rigtige til at nå jeres mål?

I meget høj grad I meget ringe grad
Man kan med fordel lave en lydfil tidligere i et menneskes sygdomsforløb.