Søg støtte

Søg

Selvevaluering

En weekend på Langeland

Red Barnet

Om donationen

Red Barnet Haderslev arrangerer en weekendtur på Langeland for deltagerne i deres Familieoplevelsesklub. Deltagerne er 15 familier med børn, som er i alderen 3-17 år, samt ca. 7-10 frivillige. Alle familier befinder sig i udsatte positioner med hensyn til sociale forhold, økonomi og beskæftigelse, og ofte har børnene udfordringer i deres skolegang, mangler alderssvarende venskabsrelationer og deltager ikke i fritidsaktiviteter. Med donationen kan i alt 45 børn og voksne komme på weekendtur til Ristinge Camping, og der vil bl.a. være besøg på Skovsgaard Gods, Langelandsfortet, restaurantbesøg, strandtur, bål og snobrød. Turen skal styrke familiernes netværk og give gode oplevelser for familierne.
Region
Syddanmark
Type
Projekt
Modtager
Red Barnet
Støttet beløb
60.000 kr., år 2023
Delmål
Alle med fra start

Donationsmodatagerens egen vurdering af effekten af donationen

Målgruppen

Børn og unge, Voksne

Forankring

I hvor høj grad er I lykkedes med at forankre projektet?

I meget høj grad I meget ringe grad
Familieoplevelsesklubben fortsætter sine aktiviteter med fokus på alle de problemstillinger, som vi har beskrevet i dette projekt.

Mål

I hvor høj grad blev målet med jeres projekt indfriet?

I meget høj grad I meget ringe grad
Netværksrelationerne i Familieoplevelsesklubben blev styrket. Samvær og nærvær mellem børn og voksne blev fremmet, og vigtigheden af dette blev synliggjort og forsøgt gjort til en oplevelse, som forældrene kan arbejde videre med. Endelig fik familierne en oplevelse, som de ellers ikke ville have fået.

Aktiviteter

I hvor høj grad var de valgte aktiviteter de rigtige til at nå jeres mål?

I meget høj grad I meget ringe grad
Måske skulle vi have involveret familierne mere i madlavning og forplejningen under turen.

Delmål

Alle med fra start

Alle børn og unge har brug for en hverdag med skolegang og fritidsliv i fællesskaber med jævnaldrende. Vi vil bidrage til at børn og unge, der vokser op i udfordrede familier, eller selv er udfordrede af psykiske og sociale vanskeligheder, kan leve et liv, der ligner det liv, alle andre børn og unge har.

Mere om vores fokusområde Alle med fra start