Søg støtte

Søg

Selvevaluering

Ensomhedsbekæmpelse

Værestedet Drys Ind

Om donationen

Værestedet Drys Ind er for ensomme ældre i København, som aldrig har haft en tilknytning til arbejdsmarkedet, har haft et alkoholmisbrug, aldrig har stiftet familie eller bare er blevet så gamle, at omgangskredsen er skrumpet. De ansatte og frivillige står hver måned for arrangementer, der skal skabe gode sociale relationer samt livsglæde og livsmod blandt brugerne. Med donationen kan værestedet fortsætte som et fast holdepunkt for de ca. 190 brugere.
Region
Hovedstaden
Type
Projekt
Modtager
Værestedet Drys Ind
Støttet beløb
100.000 kr., år 2023
Delmål
Flere gode leveår

Donationsmodatagerens egen vurdering af effekten af donationen

Målgruppen

Ældre

Forankring

I hvor høj grad er I lykkedes med at forankre projektet?

I meget høj grad I meget ringe grad
Vi er her stadig - i høj grad takket være jeres bidrag! Vores brugere er bevidste om at økonomi er en bestemmende faktor og vi fortæller højt og gladelig om de donationer vi/de modtager. Alle steder hvor det er muligt, samarbejder vi med andre lokale aktører, så vi bliver ved med at være relevante og kendskabet til hvad vi laver bredes ud. Det være sig lokale kirker med konfirmand hold, lokaludvalg, hjemmepleje, praktiserende læger mm. Tager ofte og gerne ud og holder foredrag om værestedet.

Mål

I hvor høj grad blev målet med jeres projekt indfriet?

I meget høj grad I meget ringe grad
Vi har brugt mange kræfter på at øge stedets sammenhængskraft og gøre brugerne trygge ved hinanden, også med dem de ikke normalt omgås, for at undgå klikedannelser og skabe øget tryghed. Ved at invitere gæster udefra, flere aktiviteter uden for huset - med individuel tilpasning. Ved at fastholde nultolerance over for div misbrug + mobning, har vi faktisk øget vores brugergruppe.

Aktiviteter

I hvor høj grad var de valgte aktiviteter de rigtige til at nå jeres mål?

I meget høj grad I meget ringe grad
Vi har måtte tilpasse vores aktiviteter til det faktum, at en del af vores brugere bliver meget ældre. Vi bruger meget krudt på at udtænke både aktiviteter alle kan deltage i, samt måder vi kan dele aktiviteterne op på, så de friske ikke bliver holdt tilbage. Vi prøver at være bevidste om ikke at være det sted "man ender, når man ikke er frisk nok til at komme andre steder". Det sagt, er og bliver det åbne fællesskab på værestedets adresse vore absolutte kærneopgave.

Delmål

Flere gode leveår

Evnen til at kunne klare sig selv i dagligdagen, et godt fysisk og mentalt helbred og deltagelse i fællesskaber. Vi ønsker at bidrage til, at flere ældre får flere gode leveår med højere livskvalitet.
Mere om vores fokusområde Flere gode leveår