Søg støtte

Søg

Selvevaluering

"Er jeg den eneste?"

SIND Ungdom

Om donationen

Donationen går til at skabe samtaler om mental sundhed blandt unge, der kan afstigmatisere psykisk sårbarhed og vise unge, der har det svært, at de ikke er alene. Ifølge Den Nationale Sundhedsprofil fra 2017 kæmper hver sjette af de 15-24-årige med deres mentale helbred. Mange unge føler sig forkerte og alene med deres problemer – og det er både tungt og farligt. SIND Ungdom er derfor gået sammen med Psykiatrifonden og DeltagerDanmark om bl.a. at producere en podcastserie på 10 afsnit, som handler om psykisk sårbarhed blandt unge og belyser de samfundsmæssige årsager, der kan være til, at så mange unge i dag mistrives. Målet er at vise de unge, at de ikke er alene med deres psykiske sårbarhed og hjælpe dem med at håndtere den.
Region
Landsdækkende
Type
Projekt
Modtager
SIND Ungdom
Støttet beløb
701.600 kr., år 2020
Delmål
Klar til livet

Donationsmodatagerens egen vurdering af effekten af donationen

Målgruppen

Unge

Forankring

I hvor høj grad er I lykkedes med at forankre projektet?

I meget høj grad I meget ringe grad
Vi er stolte af at podcasten stadig har 150-200 lytninger ugentligt uden vores promovering og annoncering for projektet, og nogle af SIND Ungdoms lokale klubfællesskaber har ønsker om at afholde samtalesaloner. Derfor ved vi med sikkerhed at podcasten, lydklip, omtale af podcasten, kampagnevideoer og samtalesaloner vil leve videre i vores tilbud og aktiviteter med unge i SIND Ungdom.

Mål

I hvor høj grad blev målet med jeres projekt indfriet?

I meget høj grad I meget ringe grad
Den største del af målgruppen udtaler, at de har udvidet deres horisont omkring psykisk sårbarhed og har oplevet at kunne spejle sig i de unges fortællinger. 90% af deltagerne fra lanceringseventet oplevede i høj grad/nogen grad at blive mere opmærksomme på vigtigheden at af tale højt om psykisk sårbarhed. De unge deltagende fra podcasten udtrykker alle et boost af selvtillid ved at deltage, og at de har kunne bruge deres personlige oplevelser positivt i kampen for aftabuisering.

Aktiviteter

I hvor høj grad var de valgte aktiviteter de rigtige til at nå jeres mål?

I meget høj grad I meget ringe grad
Vi har lært at de unges fortællinger skaber genkendelse, aftabuiserer, normaliserer og giver en stærk mulighed for spejling for unge mennesker, der oplever at have det svært. 5 af podcastens 10 afsnit var fortællinger fra unge, og det er tydeligt i vores tal og udtalelser fra lyttere, at disse afsnit var mest populære og rykkede mest. På den baggrund kunne vi med fordel have afholdt flere samtalesaloner og orienteret podcasten udelukkende mod unges fortællinger og rejser i psykisk sårbarhed.

Delmål

Klar til livet

Et godt fysisk og mentalt helbred er en grundlæggende forudsætning for børn og unges trivsel og muligheder for at udfolde deres potentiale. Vi vil arbejde for børn og unges mentale trivsel og gode relationer i de tidlige år, at børn og unge ikke bruger tobak, at de drikker mindre alkohol, bevæger sig og sover tilstrækkeligt og er med i fællesskaber.Mere om vores fokusområde Klar til livet