Søg støtte

Søg

Selvevaluering

Et attraktivt metalværksted

Mænds Mødesteder Randers

Om donationen

Mænds Mødesteder Randers er for mænd, der er udfordret af ensomhed eller isolation og ofte står uden for arbejdsmarkedet. Mændene får hjælp til at styrke eller opbygge et netværk, der kan medvirke til at bryde isolationen og forbedre deres trivsel og glæde ved livet. Målgruppen mødes omkring forskellige aktiviteter, bl.a. i deres metalværksted, som de deler med Hjerneskadeforeningen. Med donationen vil de opgradere metalværkstedet med bl.a. indkøb af en el-svejser, filebænke, en søjleboremaskine og andet. Håbet er, at et mere komplet metalværksted vil give endnu flere lyst til at deltage.
Region
Midtjylland
Type
Projekt
Modtager
Mænds Mødesteder Randers
Støttet beløb
70.000 kr., år 2022
Delmål
Flere gode leveår

Donationsmodatagerens egen vurdering af effekten af donationen

Målgruppen

Ældre

Forankring

I hvor høj grad er I lykkedes med at forankre projektet?

I meget høj grad I meget ringe grad
Ved det at vi nu også har et fornemt misundelsesværdigt metalværksted bruger vore medlemmer det til fortællingen om vores aktivitet - flere af vore medlemmer har ikke så meget at berette når de mødes med familie og venner/bekendte - men det har de nu. Min kone har talt med en af vore ældre medlemmer og som hun siger - nu har han da noget at fortælle...

Mål

I hvor høj grad blev målet med jeres projekt indfriet?

I meget høj grad I meget ringe grad
Vi har formået at få metalværkstedet gjort attraktivt med ny filebænk, ny søjleboremaskine svejser, borsliber mm.

Aktiviteter

I hvor høj grad var de valgte aktiviteter de rigtige til at nå jeres mål?

I meget høj grad I meget ringe grad
Vi er 2 fra bestyrelsen der gerne så vi kunne finde større lokaliteter - og 2 der absolut er imod - så vi bliver på Bakkevej 1 og indstiller os på det.

Delmål

Flere gode leveår

Evnen til at kunne klare sig selv i dagligdagen, et godt fysisk og mentalt helbred og deltagelse i fællesskaber. Vi ønsker at bidrage til, at flere ældre får flere gode leveår med højere livskvalitet.
Mere om vores fokusområde Flere gode leveår