Søg støtte

Søg

Selvevaluering

Et EU-valg for alle

Foreningen Demokrati Garage

Om donationen

Demokrati Garage vil med denne donation afholde en række valgaktiviteter, der skal give flere en forståelse for, hvad Europaparlamentsvalget 2024 handler om. Målet er at motivere folk til at stemme, engagere sig i valget og give dem lyst til også på sigt at tage del i demokratiske valg-fællesskaber. Projektet har særligt fokus på unge under 30 år samt etniske minoritetspersoner i Københavns Nordvestkvarter, der er et område med lavere valgdeltagelse end gennemsnittet. Konkret vil der blive afholdt forskellige valgarrangementer, bl.a. Politisk Morgenkaffe, hvor målgruppen inviteres til samtale omkring langborde med kandidater til EP-valget, samt en valgfest i form af et heldagsarrangement, hvor både etablerede organisationer og nye ukendte stemmer kan komme til orde.
Region
Landsdækkende
Type
Projekt
Modtager
Foreningen Demokrati Garage
Støttet beløb
165.000 kr., år 2024
Delmål
Styrk civilsamfund, debat og demokrati

Donationsmodatagerens egen vurdering af effekten af donationen

Målgruppen

Børn og unge, Voksne, Ældre

Forankring

I hvor høj grad er I lykkedes med at forankre projektet?

I meget høj grad I meget ringe grad
Dette projekt gav anledning til møder med to lokale kirker om samarbejde omkring et andet overset valg; menighedsrådsvalget i september. 12 partnere fra civilsamfundet deltog med deres eget programpunkt i projektet og spændte fra integrationshuset Kringlebakken, til analysebureauet Common Consultancy. Det lykkedes at forankre demorkatigarage som et sted for den politiske samtale, hvilket kunne ses ved at der for hver morgenkaffe deltog flere pr. gang.

Mål

I hvor høj grad blev målet med jeres projekt indfriet?

I meget høj grad I meget ringe grad
På deltagerantallet var besøget langt større til morgenkaffe end estimeret (30-90 deltagere), men færre til valgfesten (250 deltagere). Flere deltagere responderede at de har fået mere viden men også blev opmærksomme på hvor lidt viden de har om EU. De fleste deltagere har responderet ”ja” til “at de har fået mere lyst til at engagere sig”. En enkelt deltager har konkret responderet, at personen vil stemme denne gang, hvilket ikke skete ved sidste valg.

Aktiviteter

I hvor høj grad var de valgte aktiviteter de rigtige til at nå jeres mål?

I meget høj grad I meget ringe grad
Vi vurderer at der er potentiale for at holde flere politisk morgenkaffe – der var stort fremmøde og gæsterne var udtrykte stor tilfredshed med at være der. Ved en gentagelse af denne type arrangementer, kan det tænkes ind, at morgen gæster til cafeen i demokratigarage i endnu højere grad kan inddrages i arrangementet fx med storskærm udendørs. Alle andre arrangementer bar præg af lavere deltagelsesgrad end til folketingsvalg, hvilket bør indtænkes mere fremover.

Delmål

Styrk civilsamfund, debat og demokrati

Et civilsamfund, en debat og et demokrati, som befolkningen har lyst til at deltage i, skaber tryghed og tillid. Vi vil opbygge viden om civilsamfund og frivillighed, gøre den offentlige debat bred og baseret på viden og styrke det demokratiske engagement blandt dem, der er underrepræsenterede.

Mere om vores fokusområde Styrk civilsamfund, debat og demokrati