Søg støtte

Søg

Selvevaluering

Et kronikerliv i kontrol

Gigtforeningen for Morbus Bechterew

Om donationen

Cirka 50.000 danskere lider af sygdommen SPA, som er en fællesbetegnelse for en gruppe inflammatoriske sygdomme, hvoraf den meste er Morbus Bechterew. Denne donation skal bruges til at afholde et kursus om hverdagen med en kronisk sygdom, og hvilke konsekvenser sygdommen kan have både praktisk og følelsesmæssigt. Kurset henvender sig overvejende til nydiagnosticerede SPA-patienter og fokuserer på betydningen af patientens egen indsats og håndtering af træning og behandling i forhold til at forebygge komplikationer.
Region
Landsdækkende
Type
Projekt
Modtager
Gigtforeningen for Morbus Bechterew
Støttet beløb
56.650 kr., år 2016
Delmål

Donationsmodatagerens egen vurdering af effekten af donationen

Målgruppen

Unge

Forankring

I hvor høj grad er I lykkedes med at forankre projektet?

I meget høj grad I meget ringe grad
Som tidligere nævnt agter alle kursister at fortsætte blandt andet hjemmetræningen.

Mål

I hvor høj grad blev målet med jeres projekt indfriet?

I meget høj grad I meget ringe grad
Stor tilfredshed blandt deltagerne, der alle gav udtryk for at ville fortsætte såvel hjemmetræning som professionel træning.

Aktiviteter

I hvor høj grad var de valgte aktiviteter de rigtige til at nå jeres mål?

I meget høj grad I meget ringe grad
Vi fik ingen input til andre aktiviteter. Rigtig stor glæde i det sociale aspekt - at snakke med andre, der havde samme sygdom.