Søg støtte

Søg

Selvevaluering

Et lære - og værested

Ulfborg ATV klub

Om donationen

For at give en gruppe af unge, der har sociale problemer eller er i risiko for at havne i kriminalitet et sted at opholde sig, går denne donation til en varmepumpe og en pavillon, der skal fungere som værested for unge tilknyttet Ulfborg ATV-klub.
Region
Midtjylland
Type
Projekt
Modtager
Ulfborg ATV klub
Støttet beløb
240.000 kr., år 2018
Delmål
Alle med fra start

Donationsmodatagerens egen vurdering af effekten af donationen

Målgruppen

Børn, Unge

Forankring

I hvor høj grad er I lykkedes med at forankre projektet?

I meget høj grad I meget ringe grad
Projektet er forankret i foreningen Ulfborg ATV Klub, der har en stærk og engageret bestyrelse. Klubben nyder stor opbakning fra forældregruppen. Der er etableret et formelt samarbejde med Holstebro Kommunale ungdomsskole. Klubben er medlem af DGI og modtager foreningstilskud fra Holstebro Kommune. Etableringen af værksted og klublokale har givet klubben et stort løft, i forhold til afholdelse af sociale arrangementer, vedligehold af maskiner, sanitære forhold og styrkelses af fællesskabet.

Mål

I hvor høj grad blev målet med jeres projekt indfriet?

I meget høj grad I meget ringe grad
Vi har skabt et stærkt, alternativt, fritidstilbud, i forhold til den etablerede idræt i lokalområdet, når det ellers er muligt, i forhold til coronasituationen. Da vi lukkede ned for efterårssæsonen i oktober 2020 havde vi 38 medlemmer, i aldersgruppen 5 - 18 år, og oplevede et fantastisk sammenhold og stor forældreopbakning. Holstebro Kommunale ungdomsskole har etableret et motorlærehold, i vores værksted, fra efteråret 2019. Der har været tilknyttet 24 unge til motorlæreholdet.

Aktiviteter

I hvor høj grad var de valgte aktiviteter de rigtige til at nå jeres mål?

I meget høj grad I meget ringe grad
Foreningens bestyrelse er "ildsjæle", der har et utroligt stort engagement for børn og unges ve og vel, og som har lagt rigtig mange frivillige timer i projektet. Banerne druknede i regn i efteråret 2019, så bestyrelsen måtte bruge over 200 timer på omlægning af disse. Vi må sande, at der er grænser for, hvor meget tid bestyrelsen skal bruge på frivilligt arbejde, så vi skal blive bedre til, at inddrage forældregruppen i det fremtidige arbejde.

Delmål

Alle med fra start

Alle børn og unge har brug for en hverdag med skolegang og fritidsliv i fællesskaber med jævnaldrende. Vi vil bidrage til at børn og unge, der vokser op i udfordrede familier, eller selv er udfordrede af psykiske og sociale vanskeligheder, kan leve et liv, der ligner det liv, alle andre børn og unge har.

Mere om vores fokusområde Alle med fra start