Søg støtte

Søg

Selvevaluering

Et liv som aktiv amputeret

Amputationsforeningen

Om donationen

Donationen går til at skabe tryghed hos personer, der har eller skal have foretaget en amputation, samt til at vise, at man godt kan leve et aktivt liv som amputeret. I Danmark bliver omkring 1.800 personer amputeret hvert år, og Amputationsforeningen arbejder for at fremme livskvaliteten for de amputerede og deres pårørende. Med donationen kan foreningen gennemføre aktiviteter i det kommende år, bl.a. foredrag på hospitaler for patienter og pårørende, aktivitetsweekender med yoga, sejlads, boksning og andre fysiske aktiviteter. I foreningens Café Balancegang vil der også være arrangementer, ligesom Håndbog for Nyamputerede kan blive genoptrykt og udbredes til endnu flere hospitaler, end den er i dag. Målet er, at de amputerede oplever, at det sagtens kan lade sig gøre at leve et aktivt liv efter en amputation samt at give dem viljestyrke til at komme videre i livet.
Region
Landsdækkende
Type
Projekt
Modtager
Amputationsforeningen
Støttet beløb
701.004 kr., år 2021
Delmål
Fællesskaber for alle

Donationsmodatagerens egen vurdering af effekten af donationen

Målgruppen

Ældre

Forankring

I hvor høj grad er I lykkedes med at forankre projektet?

I meget høj grad I meget ringe grad
Det lykkedes os i ekstrem høj grad at få flere amputerede i tale, hjælpe og støtte dem, men især også at skabe et fundament, hvor de får overskud til at hjælpe andre. Men meget af arbejdet stopper nu, da vi ikke kan gøre det uden kapital, bl.a. er det svært for de af vores medlemmer, som tager ud til nyamputerede at gøre det uden penge til transport på grund af de høje prisstigninger vi alle oplever. Vi håber at foreningen løbende kan få rejst kapital til fremtidige arrangementer for amputerede.

Mål

I hvor høj grad blev målet med jeres projekt indfriet?

I meget høj grad I meget ringe grad
Det lykkedes os at få rigtig mange nyamputerede med til vores arrangementer, og nye - som "gammelamputerede" har været meget glade for vores indsatser i løbet af året. Nye venskaber er opstået lokalt men også på tværs af landsdelene og mange er hjulpet ud af en isolation i hjemmet. Udfordringer, fysiske som fx. svømning, cykling, klatring og alle mulige andre aktiviteter er blevet taget godt imod til arrangementerne, og alle er gået hjem med nye og positive oplevelser eller kundskaber.

Aktiviteter

I hvor høj grad var de valgte aktiviteter de rigtige til at nå jeres mål?

I meget høj grad I meget ringe grad
Vi havde i høj grad erfaringer fra tidligere med os, men især hospitalsbesøgene med foredrag, og flere lokale aktiviteter har været en gevinst. Vi fik lavet et nyt oplag af vores Håndbog, som er meget eftertragtet af hospitaler etc til udlevering. Hvis vi skal gøre noget anderledes, er det at få et større sekretariat, hvor der er fastansatte til at varetage telefonisk kontakt til amputerede og pårørende, ligesom vi gerne vil nå ud på alle hospitaler, for at få endnu flere nyamputerede i tale.

Delmål

Fællesskaber for alle

Gode sociale relationer, oplevelsen af at høre til og dét at kunne være noget for andre er vigtigt for at føle sig tilfreds med livet. Vi vil bidrage til, at alle voksne har mulighed for at tage del i fællesskaber og få hjælp og støtte, hvis de er på vej ud af dem.

 
Mere om vores fokusområde Fællesskaber for alle