Søg støtte

Søg

Selvevaluering

Et mentalt sundt studieliv

Foreningen for Uddannelse og Trivsel

Om donationen

Foreningen for Uddannelse og Trivsel har modtaget en donation, der skal bruges til at yde støtte til mentalt pressede studerende på videregående uddannelser i Aarhus. Støtten skal give de studerende et mentalt sundere studieliv og forebygge, at de udvikler en psykisk sygdom. Der skal etableres fire gruppefællesskaber af hver seks til otte studerende, som mødes en gang om ugen i otte uger, hvor der er fokus på gensidig støtte og sparring de studerende imellem. Møderne vil blive struktureret og faciliteret af en vejleder og tage afsæt i de udfordringer, de studerende oplever. Udover gruppeforløbet vil 20 studerende blive tilbudt et forløb på seks timers individuelle samtaler.
Region
Midtjylland
Type
Projekt
Modtager
Foreningen for Uddannelse og Trivsel
Støttet beløb
152.405 kr., år 2019
Delmål
Klar til livet

Donationsmodatagerens egen vurdering af effekten af donationen

Målgruppen

Unge

Forankring

I hvor høj grad er I lykkedes med at forankre projektet?

I meget høj grad I meget ringe grad
Vores evalueringer viser, at det i høj grad er lykkes at give de studerende gode vaner og rytmer, som de kan gøre brug af fremadrettet i deres studieliv. De studerende har desuden fået færre bekymringer og oplever større mental sikkerhed og ro og har fået mere realistiske og mentalt bæredygtige forventninger til dem selv, som vil præge det fremadrettede studieliv. Vi har desuden via en visuel præsentation formidlet vores resultater til flere instanser på både AU og VIA.

Mål

I hvor høj grad blev målet med jeres projekt indfriet?

I meget høj grad I meget ringe grad
Det er i høj grad lykkes os at øge trivslen blandt de studerende, der har fået et individuelt samtaleforløb hos os og således få vent en negativ trivselsspiral og sætte skub i en opadgående spiral. De studerende, der har modtaget et individuelt samtaleforløb, har på en skala fra 1-10 i gennemsnit øget deres trivsel med 3,3 point. De studerende i gruppeforløbet oplevede at være en del af et fællesskab, hvor de blev forstået og hørt, uden at blive dømt, og følte sig efterfølgende mindre alene.

Aktiviteter

I hvor høj grad var de valgte aktiviteter de rigtige til at nå jeres mål?

I meget høj grad I meget ringe grad
Det viste sig vanskeligere end ventet at rekruttere studerende til gruppeforløbene, og det kan således diskuteres, om denne form er den rigtige i dette projekt. Samtidig var det tydeligt i både gruppen og de individuelle samtaler, at de studerende oplever at være i periferien af studiefællesskabet, og at de bebrejder sig selv og delvist skammer sig over ikke at trives bedre. Gruppeforløbet kan netop have en gavnlig effekt på dette, da det har en de-marginaliserende og fællesskabende effekt.

Delmål

Klar til livet

Et godt fysisk og mentalt helbred er en grundlæggende forudsætning for børn og unges trivsel og muligheder for at udfolde deres potentiale. Vi vil arbejde for børn og unges mentale trivsel og gode relationer i de tidlige år, at børn og unge ikke bruger tobak, at de drikker mindre alkohol, bevæger sig og sover tilstrækkeligt og er med i fællesskaber.Mere om vores fokusområde Klar til livet