Søg støtte

Søg

Selvevaluering

Et Multirum for Alle

Randers Kommune og Danske Handicaporganisationer Randers

Om donationen

Aktivitetscenter Randers tilbyder aktiviteter for børn, unge og voksne med nedsat fysisk og psykisk funktionsevne. Centret ønsker at øge udbuddet af aktiviteter med et multirum, som har høj handicaptilgængelighed, og som rummer de nyeste teknologiske løsninger, som skal skabe gode rammer for aktiviteter og sociale fællesskaber. Rummet skal indrettes med bl.a. et interaktivt gulvsystem og boblerør, som skal give brugerne gode sansemæssige oplevelser og sociale fællesskaber omkring aktiviteterne.
Region
Midtjylland
Type
Projekt
Modtager
Randers Kommune og Danske Handicaporganisationer Randers
Støttet beløb
397.552 kr., år 2021
Delmål

Donationsmodatagerens egen vurdering af effekten af donationen

Målgruppen

Ældre

Forankring

I hvor høj grad er I lykkedes med at forankre projektet?

I meget høj grad I meget ringe grad
Vi afventer svar fra Randers Kommunes kommunikationsafdeling, ifh. en pressemeddelelse.

Mål

I hvor høj grad blev målet med jeres projekt indfriet?

I meget høj grad I meget ringe grad
Vores mål er indfriet tilfredsstillende. Det er det fordi, rummet bliver brugt i huset af samtlige afdelinger. Der bliver arbejdet med hverdagsSnoezel, der bliver holdt biografdage hvor borgerne sidder i rigtige biografsæder og får serveret popcorn, samtidig med borgerne har indflydelse på hvilken film der skal vises. Det interaktive gulvsystem bliver flittigt brugt, særligt omkring højtider. Dette gør vi ved at indkode systemkortene med specifikke temaer.

Aktiviteter

I hvor høj grad var de valgte aktiviteter de rigtige til at nå jeres mål?

I meget høj grad I meget ringe grad
Skulle noget være gjort anderledes skulle vi have haft mere fokus på brugen af sociale medier i opstartsperioden. Vi kunne have lagt videoer og billeder af rummet ud på interne og eksterne medier, for at have skabet mere kendskab til rummet. Dette er noget vi fremadrette vil gøre mere af.