Søg støtte

Søg

Selvevaluering

Et nyt syn på tilværelsen #2

Interkulturel Forening Silkeborg

Om donationen

I Silkeborg Kommune er ankommet mange flygtningefamilier, som ikke har været klar over, at deres børn havde behov for briller. Forældrene har ikke ressourcer til selv at anskaffe briller, og det kan være meget hæmmende for børnene. Interkulturel Forening i Silkeborg arbejder for at give nytilkomne flygtninge en god start på tilværelsen i Danmark, bl.a. med lektiehjælp, fælleskøkken og aktiviteter. Med denne donation vil foreningen indkøbe 15 sæt briller, som kan udleveres til de familier med størst behov.
Region
Midtjylland
Type
Projekt
Modtager
Interkulturel Forening Silkeborg
Støttet beløb
30.000 kr., år 2019
Delmål

Donationsmodatagerens egen vurdering af effekten af donationen

Målgruppen

Børn, Unge

Forankring

I hvor høj grad er I lykkedes med at forankre projektet?

I meget høj grad I meget ringe grad
Vi har gjort opmærksom på problematikken, men det er stadig ikke et område, som er indtænkt.

Mål

I hvor høj grad blev målet med jeres projekt indfriet?

I meget høj grad I meget ringe grad
Vi har været udfordret af at bi ikke har kunne have samme kontakt med borgerne, som vi plejer. Også udfordring ift. kontakt med samarbejdspartnere har været forringet af hjemmearbejde og nedlagte aktiviteter

Aktiviteter

I hvor høj grad var de valgte aktiviteter de rigtige til at nå jeres mål?

I meget høj grad I meget ringe grad
Med den nuværende Covid situation kunne vi have haft gavn af at kunne støtte bredere. Haft mere kontakt til skolerne.