Søg støtte

Søg

Selvevaluering

Et sommer postkort med minder

Red Barnet

Om donationen

Red Barnet Fredensborg-Helsingør arrangerer en todages sommerlejr i 2023 for sårbare familier med børn i alderen 5-12 år. Familierne har ikke selv økonomisk råderum til at tage på ferie, men med donationen kan Red Barnet give i alt 50 voksne og børn nogle gode oplevelser og ferieminder.
Region
Hovedstaden
Type
Projekt
Modtager
Red Barnet
Støttet beløb
75.000 kr., år 2023
Delmål
Alle med fra start

Donationsmodatagerens egen vurdering af effekten af donationen

Målgruppen

Børn og unge, Voksne

Forankring

I hvor høj grad er I lykkedes med at forankre projektet?

I meget høj grad I meget ringe grad
Der har ikke nået at være nye aktiviteter, men de næste aktiviteter er allerede planlagte, og familierne glæder sig til at mødes og få nye oplevelser. Således er der planlagt en fisketur i september og dragedag i oktober. Ligesom de håber på at vi arrangerer en tur igen til næste år.

Mål

I hvor høj grad blev målet med jeres projekt indfriet?

I meget høj grad I meget ringe grad
Børnene og deres familier havde nogle dejlige dage sammen. De legede, der blev grinet, de blev udfordret og fik ny viden (fx Fosiljagt). Flere børn oplyste, de fik nye venner, nogle at de var blevet mere modige, et barn synes, det bedste var at sove sammen med sin mor, nogle bare at være sammen med sin familie var bedst. De fik set områder af Danmark, de ikke havde set før. Der var ingen tvivl om, at alle der deltog fik gode sommerminder med hjem.

Aktiviteter

I hvor høj grad var de valgte aktiviteter de rigtige til at nå jeres mål?

I meget høj grad I meget ringe grad
Det var en meget vellykket tur. Med den tid vi havde til rådighed, så er vi meget tilfredse. Dog var der en misforståelse med guiden ved Kalkbruddet, så vi var gået derned og ventede der, og vi skulle have mødtes oppe ved museet. Det betød at nogle måtte gå tilbage og hente hakker og mejsel og guiden ikke havde mulighed for at fortælle på vej ned, men måtte guide os dernede fra. Det fungerede fint for os, men guiden var lidt ærgerlig over det.

Delmål

Alle med fra start

Alle børn og unge har brug for en hverdag med skolegang og fritidsliv i fællesskaber med jævnaldrende. Vi vil bidrage til at børn og unge, der vokser op i udfordrede familier, eller selv er udfordrede af psykiske og sociale vanskeligheder, kan leve et liv, der ligner det liv, alle andre børn og unge har.

Mere om vores fokusområde Alle med fra start