Søg støtte

Søg

Selvevaluering

Et sommerferie tilbud

Mødrehjælpen, Fredericia

Om donationen

Med donationen kan Mødrehjælpens Lokalafdeling i Fredericia give udsatte og sårbare familier et ophold på tre dage i en feriehytte på den lokale campingplads i sommeren 2023. Opholdet skal give 40 børn og deres forældre et pusterum i en trængt hverdag og give mulighed for at holde en ferie. På campingpladsen er der aktiviteter, som de frivillige fra Mødrehjælpen sætter i gang, bl.a. en lille komsammen, hvor familierne kan hilse på hinanden, og en grill aften. Familierne inviteres efterfølgende til en sammenkomst i løbet af efteråret, hvor de kan møde hinanden igen og bevare kontakten.
Region
Syddanmark
Type
Projekt
Modtager
Mødrehjælpen, Fredericia
Støttet beløb
101.000 kr., år 2022
Delmål
Alle med fra start

Donationsmodatagerens egen vurdering af effekten af donationen

Målgruppen

Børn og unge, Voksne

Forankring

I hvor høj grad er I lykkedes med at forankre projektet?

I meget høj grad I meget ringe grad
Det var rigtig svært at samle familierne igen - mange respondere ikke på vores invitation. I stedet invitere vi dem til en stor legedag i efterårsferien og her mødtes flere, i løbet af dagen og nogle af børnene fandt sammen igen. Samt flere af familierne deltog i vores adventsfest og her kunne vi se, at de snakkede sammen og børnene søgte sammen - samt to drenge var blevet tætte venner. Flere forældre fortalte, hvor godt det have været at være på camping og at de håber at kunne komme med igen.

Mål

I hvor høj grad blev målet med jeres projekt indfriet?

I meget høj grad I meget ringe grad
Campingferien var en stor succes. Familierne nød det og slappede af. Børnene legede og var glade og nød at familien skulle hygge og være sammen. Nogle børn fandt hinanden på ferien og er efterfølgende blevet venner , hvilket vi kunne se til vores nylig afholdte adventsfest. Flere familier havde ikke tidligere været på ferie med deres børn ,som var over 6 år- så det var en stor oplevelse for dem alle. Det giver familierne ro at de får gavekort til indkøb og kan sige ja til en is hver dag.

Aktiviteter

I hvor høj grad var de valgte aktiviteter de rigtige til at nå jeres mål?

I meget høj grad I meget ringe grad
Vi kunne ikke samle familierne ved ankomst- da de kom på meget forskellige tidspunkter. Det var rigtig godt at have en fælles aktivitet, at være sammen om. Vores mål med at skabe nye netværk er et stort mål -her skal vi tænke på at skabe fællesskab på en ny måde. Vi har talt om at have værter for familierne og så de familier, der har samme vært skal gøre noget sammen. Vi skal passe på med ikke at presse familierne for meget og stille for store krav, så kommer de ikke.

Delmål

Alle med fra start

Alle børn og unge har brug for en hverdag med skolegang og fritidsliv i fællesskaber med jævnaldrende. Vi vil bidrage til at børn og unge, der vokser op i udfordrede familier, eller selv er udfordrede af psykiske og sociale vanskeligheder, kan leve et liv, der ligner det liv, alle andre børn og unge har.

Mere om vores fokusområde Alle med fra start