Søg støtte

Søg

Selvevaluering

Et sted at være - hele dagen !

Gallo Kriserådgivning

Om donationen

Gallo Kriserådgivning tilbyder socialt og psykisk sårbare mennesker et meningsfuldt fællesskab og et sted at være i eftermiddagstimerne i Aarhus C. Her kan målgruppen også få anonym og gratis samtaleterapi og socialrådgivning. 75 frivillige, som mest består af studerende fra psykolog-, social- og pædagogfaget, lægger et stort arbejde i huset. Her holder mennesker til, som ellers har svært ved at finde fællesskaber, de er trygge ved. Som led i tilbuddet er aktiviteter som de ugentlige fællesspisninger, hvor gæsterne står for maden, udflugter mv. Med denne donation kan Gallo Kriserådgivning udvide åbningstiden til også at omfatte eftermiddagstimerne.
Region
Midtjylland
Type
Projekt
Modtager
Gallo Kriserådgivning
Støttet beløb
900.000 kr., år 2019
Delmål
Fællesskaber for alle

Donationsmodatagerens egen vurdering af effekten af donationen

Målgruppen

Ældre

Forankring

I hvor høj grad er I lykkedes med at forankre projektet?

I meget høj grad I meget ringe grad
Projektstillingen har bidraget til megen udvikling i organisationen som har skabt interesse fra virksomheder og fonde. Det har bla. ført til forhøjet støtte fra en allerede kendt virksomhedspartner, og vi lykkedes med at få en aftale med Aarhus kommune. Dog er budgettet blevet næsten fordoblet siden projektets start, og behovet for forankring er derfor også steget en del, hvorfor dette er en opgave som der stadig er stort fokus på.

Mål

I hvor høj grad blev målet med jeres projekt indfriet?

I meget høj grad I meget ringe grad
Alle mål blev nået på nær flere timer i telefonrådgivningen, flere samtaler og målsætningen om flere frivillige. At vi ikke kunne skaffe flere frivillige skyldtes i høj grad corona pandemien, og de flere frivillige manglede til at varetage flere timer i telefonrådgivningen og samtaleterapien. Projektet bidrog i høj grad til, at vi på trods af nedlukninger og restriktioner, har fået flere gæster i værestedet, og at vi ved projektets slut har bibeholdt åbningstimerne samt har flere ansatte.

Aktiviteter

I hvor høj grad var de valgte aktiviteter de rigtige til at nå jeres mål?

I meget høj grad I meget ringe grad
Coronaen kom i høj grad i vejen for at vi kunne udvide vores kapacitet på tværs af vores tilbud. For projektmedarbejderen betød dette, at der kom mere fokus på den daglige drift af huset end på udvikling - på den måde var vi i stand til at opretholde aktivitetsniveauet. På den negative side, havde projektmedarbejderen ikke helt den samme tid til at fokusere på forankring og udvikling - dog er vi alligevel nået tilfredsstillende i mål med dette, og har indtil videre kunne bibeholde stillingen.

Delmål

Fællesskaber for alle

Gode sociale relationer, oplevelsen af at høre til og dét at kunne være noget for andre er vigtigt for at føle sig tilfreds med livet. Vi vil bidrage til, at alle voksne har mulighed for at tage del i fællesskaber og få hjælp og støtte, hvis de er på vej ud af dem.

 
Mere om vores fokusområde Fællesskaber for alle