Søg støtte

Søg

Selvevaluering

Et sundt og trygt ældreliv

Kirsebærhavens aktivitetscenter

Om donationen

Kirsebærhavens Aktivitetscenter er et mødested for alle Aabenraa Kommunes borgere over 60 år samt foreninger for denne målgruppe. Centret arbejder for at skabe en platform for den forebyggende og sundhedsfremmende indsats i kommunen og aktivere så mange borgere som muligt. Centret er brugerstyret, og frivillige står for alle aktiviteter og arrangementer. Med donationen kan brugerrådet igangsætte projektet ”Et sundt og trygt ældreliv”, som skal afholdes i Kirsebærhavens Aktivitetscenter i foråret 2023. Der vil være foredrag og kurser om fx IT-sikkerhed, økonomi og sund kost, hvilket skal ruste medlemmerne til hverdagen som pensionist og forbedre deres sundhed, trivsel og tryghed.
Region
Syddanmark
Type
Projekt
Modtager
Kirsebærhavens aktivitetscenter
Støttet beløb
40.000 kr., år 2022
Delmål
Flere gode leveår

Donationsmodatagerens egen vurdering af effekten af donationen

Målgruppen

Forankring

I hvor høj grad er I lykkedes med at forankre projektet?

I meget høj grad I meget ringe grad
Huset har fået masser af reklamer og vi har bidraget med information og praktisk viden til seniorer.

Mål

I hvor høj grad blev målet med jeres projekt indfriet?

I meget høj grad I meget ringe grad
Vi har gennemført kurser med IT-sikkerhed, faldforebyggelse, din privatøkonomi, mennesker med demens, info om bl.a. identitetstyveri, testamenter og digitale fuldmagter og om pension og diverse fuldmagter. Foredrag med focus på sundhed og foredrag med focus på at være frivillig.

Aktiviteter

I hvor høj grad var de valgte aktiviteter de rigtige til at nå jeres mål?

I meget høj grad I meget ringe grad
Vi kunne ønske os flere informative foredrag, men mangler penge

Delmål

Flere gode leveår

Evnen til at kunne klare sig selv i dagligdagen, et godt fysisk og mentalt helbred og deltagelse i fællesskaber. Vi ønsker at bidrage til, at flere ældre får flere gode leveår med højere livskvalitet.
Mere om vores fokusområde Flere gode leveår