Søg støtte

Søg

Selvevaluering

Et trygt ældreliv for demente

Agerskov Friplejehjem

Om donationen

Med donationen kan Agerskov Friplejehjem Møllevangen afprøve musikterapi til demensramte ældre. En musikterapeut vil synge for og sammen med 29 demensramte beboere to gange om ugen i 40 uger. Efter forløbet evalueres indsatsen, og resultaterne deles med andre plejehjem.
Region
Syddanmark
Type
Projekt
Modtager
Agerskov Friplejehjem
Støttet beløb
64.000 kr., år 2022
Delmål
Flere gode leveår

Donationsmodatagerens egen vurdering af effekten af donationen

Målgruppen

Ældre

Forankring

I hvor høj grad er I lykkedes med at forankre projektet?

I meget høj grad I meget ringe grad
Det lykkes til fulde, og får positive tilbagemeldinger.

Mål

I hvor høj grad blev målet med jeres projekt indfriet?

I meget høj grad I meget ringe grad
Musikken betyder rigtig meget for alle beboer men især for den gruppe som er ramt af demens.

Aktiviteter

I hvor høj grad var de valgte aktiviteter de rigtige til at nå jeres mål?

I meget høj grad I meget ringe grad
Nej - vi mener at musikterapi samt sang med klaverspil er det vigtigste.

Delmål

Flere gode leveår

Evnen til at kunne klare sig selv i dagligdagen, et godt fysisk og mentalt helbred og deltagelse i fællesskaber. Vi ønsker at bidrage til, at flere ældre får flere gode leveår med højere livskvalitet.
Mere om vores fokusområde Flere gode leveår