Søg støtte

Søg

Selvevaluering

Et trygt ældreliv. I en ny bus

5798006428328

Om donationen

På Agerskov Friplejehjem Møllevangen tager de indimellem på busture med de 29 beboere. Friplejehjemmet har en minibus, som bruges til turene, fx for at se bøgen springe ud, se de nyfødte lam, hilse på børnene i en park og deltage i koncerter og teater. Minibussen er nedslidt efter mange år, og donationen er et tilskud til indkøb af en ny bus, så beboerne fortsat kan få glæde af turene ud af huset.
Region
Syddanmark
Type
Projekt
Modtager
5798006428328
Støttet beløb
100.000 kr., år 2023
Delmål
Flere gode leveår

Donationsmodatagerens egen vurdering af effekten af donationen

Målgruppen

Ældre

Forankring

I hvor høj grad er I lykkedes med at forankre projektet?

I meget høj grad I meget ringe grad
Det er lykkes os at forankre projektet, og vi er fuldt ud tilfreds.

Mål

I hvor høj grad blev målet med jeres projekt indfriet?

I meget høj grad I meget ringe grad
Det lykkes os at få indfriet vores ønsker, og vi glæder os til at tage den nye bus i brug.

Aktiviteter

I hvor høj grad var de valgte aktiviteter de rigtige til at nå jeres mål?

I meget høj grad I meget ringe grad
Nej, vi mener at vi med stor fordel har valgt de rigtige aktiviteter, men lytter også til hvad beboerne gerne vil opleve.

Delmål

Flere gode leveår

Evnen til at kunne klare sig selv i dagligdagen, et godt fysisk og mentalt helbred og deltagelse i fællesskaber. Vi ønsker at bidrage til, at flere ældre får flere gode leveår med højere livskvalitet.
Mere om vores fokusområde Flere gode leveår