Søg støtte

Søg

Selvevaluering

Et Vesterbro for alle

Settlementet Vesterbro

Om donationen

Settlementet har arbejdet for og med socialt udsatte på Vesterbro siden 1911. De er til daglig i kontakt med en stor gruppe sårbare og udsatte mennesker, bl.a. gennem Café Sonja, der er en af de socialøkonomiske virksomheder i Saxogade. Denne donation går til at rekruttere og uddanne flere frivillige til caféen, som kan være med til at sætte nye fællesaktiviteter i gang, hvor de udsatte mødes med andre vesterbroere. De udsatte tilbydes også et meningsdannerforløb, hvor de kan komme til orde om deres situation og være med til at tale om mulige løsninger. Projektet skal samle det gamle og nye Vesterbro i et fællesskab, hvor alle kan lære af hinanden, og hvor socialt udsatte får accept og en stemme.
Region
Hovedstaden
Type
Projekt
Modtager
Settlementet Vesterbro
Støttet beløb
900.000 kr., år 2020
Delmål
Fællesskaber for alle

Donationsmodatagerens egen vurdering af effekten af donationen

Målgruppen

Kvinder, Mænd

Forankring

I hvor høj grad er I lykkedes med at forankre projektet?

I meget høj grad I meget ringe grad
Se venligst vedhæftede dokument

Mål

I hvor høj grad blev målet med jeres projekt indfriet?

I meget høj grad I meget ringe grad
Se venligst vedhæftede dokument

Aktiviteter

I hvor høj grad var de valgte aktiviteter de rigtige til at nå jeres mål?

I meget høj grad I meget ringe grad
Se venligst vedhæftede dokument

Delmål

Fællesskaber for alle

Gode sociale relationer, oplevelsen af at høre til og dét at kunne være noget for andre er vigtigt for at føle sig tilfreds med livet. Vi vil bidrage til, at alle voksne har mulighed for at tage del i fællesskaber og få hjælp og støtte, hvis de er på vej ud af dem.

 
Mere om vores fokusområde Fællesskaber for alle