Søg støtte

Søg

Selvevaluering

Etablering af snoezelrum

Fonden Mindsteps Videncenter

Om donationen

Mindsteps blev etableret i 2009 af fem forældrepar til børn med hjerneskade og drives af en bestyrelse bestående af forældre. Der er ikke ansat dagligt personale i træningscentret, der har åbent døgnet rundt. Hver familie betaler et månedligt kontingent til driften af stedet og kommer i Mindsteps på daglig basis eller efter behov. Hjerneskadede børn og unge har ofte svære sansemæssige forstyrrelser, der kan få dem til at lukke af for sanser og omverden, og som påvirker deres udvikling og trivsel. Med denne donation skal derfor etableres et snoezelrum, der skal fungere som et stimulerende læringsrum, hvor brugerens sanseintegration, indlæring, hukommelse og evne til at indgå i relationer udvikles og forbedres. Samtidig skal rummet være et frirum, der kan bidrage til at give ro, velvære og nydelse for den enkelte bruger.
Region
Hovedstaden
Type
Projekt
Modtager
Fonden Mindsteps Videncenter
Støttet beløb
372.852 kr., år 2021
Delmål
Alle med fra start

Donationsmodatagerens egen vurdering af effekten af donationen

Målgruppen

Børn, Unge

Forankring

I hvor høj grad er I lykkedes med at forankre projektet?

I meget høj grad I meget ringe grad
Vi har forankret projektet ved hjælp af ansat personale i Mindsteps og frivillige. Erfarne brugere af Snoezelrummet har mulighed for at videreudvikle dets betydning for mennesker med funktionsnedsættelser. Det har vist sig, at der er stor interesse for dette, og vi kan se at det er med til yderligere at forankre projektet. Mindsteps har lykkedes med at engagere frivillige til at styre brugen af rummet. Der er kontakt til sosuskole, der vil samarbejde med os og bruge rummet i deres undervisning.

Mål

I hvor høj grad blev målet med jeres projekt indfriet?

I meget høj grad I meget ringe grad
Målet må siges at være indfriet i høj grad. Vores projekt blev forsinket grundet lang leveringstid. Snoezelrummet er taget i brug og fungerer efter hensigten. Børn og unge giver udtryk for, at det giver et overskud de ikke har haft før, fordi de kan få stimuleret deres sanser på en hensigtsmæssig måde. En talepædagog har grupper af småbørn 2-6 år med lege-og taleterapi i rummet, så børnene i et trygt og sansemæssigt tilpasset rum kan øve leg og taleterapi. Tilbagemelding er udvikling og trivsel.

Aktiviteter

I hvor høj grad var de valgte aktiviteter de rigtige til at nå jeres mål?

I meget høj grad I meget ringe grad
De fleste af de aktiviteter vi valgte viste sig at være rigtige til gennemførelse af projektet. Dog er der fundraiset efter (gardiner og kodelås på indgangsdør). Vi fundraiser lige nu til afholdelse af kurser i special brug af Snoezelrummet. Der har været konsulent til at undervise os i det tekniske yderligere. Vores personale har taget kursus i brug af en særlig del af rummets inventar til stor glæde for brugere i Mindsteps Aktiv. Vi har ikke haft økonomi til at annoncere i lokale medier.

Delmål

Alle med fra start

Alle børn og unge har brug for en hverdag med skolegang og fritidsliv i fællesskaber med jævnaldrende. Vi vil bidrage til at børn og unge, der vokser op i udfordrede familier, eller selv er udfordrede af psykiske og sociale vanskeligheder, kan leve et liv, der ligner det liv, alle andre børn og unge har.

Mere om vores fokusområde Alle med fra start