Søg støtte

Søg

Selvevaluering

EU er også dit - stem med

Kirkens Korshær

Om donationen

Kirkens Korshær har siden 1912 hjulpet socialt udsatte borgere og er til stede over hele landet med sociale tilbud i form af bl.a. varmestuer, familietilbud, herberger og arbejdsfællesskaber. For Kirkens Korshærs brugere er EU langt væk, og valgdeltagelsen er lav. Mange undlader at stemme, fordi de tænker, at deres stemme ikke gør nogen forskel for deres livsvilkår, eller fordi det virker for uoverskueligt. Denne donation går til at skabe opmærksomhed om og øge valgdeltagelsen ved Europa Parlamentsvalget i juni 2024 blandt socialt udsatte og marginaliserede borgere gennem målrettede aktiviteter, som tilrettelægges under hensyntagen til målgruppens udfordringer og livsvilkår. Indsatsen omfatter bl.a. arrangementer med lokale/regionale kandidater og debatter om temaer med relevans for målgruppen, fx fattigdom i Europa, som påvirker antallet af mennesker, der kommer til Danmark og benytter sociale tilbud. Derudover vil der blive ydet støtte til stemmeafgivning via tilbud om følgeskab og hjælp til at brevstemme, samt afholdes efter-valgarrangementer, hvor valgresultater og en særlig valgmenu indrammer et fællesskab omkring valget. Alle aktiviteter i projektet skal foregå i de velkendte og trygge rammer, som de enkelte varmestuer udgør for brugerne.
Region
Landsdækkende
Type
Projekt
Modtager
Kirkens Korshær
Støttet beløb
222.300 kr., år 2024
Delmål
Styrk civilsamfund, debat og demokrati

Donationsmodatagerens egen vurdering af effekten af donationen

Målgruppen

Voksne

Forankring

I hvor høj grad er I lykkedes med at forankre projektet?

I meget høj grad I meget ringe grad
Vi har i Herning koblet gået sammen med det boligsociale arbejde, Plads til Forskel, og opnået stor tilslutning og opmærksomhed - vi har besluttet at fortsætte denne stil ved kommende valg.

Mål

I hvor høj grad blev målet med jeres projekt indfriet?

I meget høj grad I meget ringe grad
Vi havde stor tilslutning til vores arrangementer, og et pænt engagement, vi havde valgmateriale fra EP, som blev flittigt brugt

Aktiviteter

I hvor høj grad var de valgte aktiviteter de rigtige til at nå jeres mål?

I meget høj grad I meget ringe grad
Vi har primært benyttet os af valgmateriale fra EP, hvor der har været kort, banko mv, dette har vakt stor interesse i brugergruppe.

Delmål

Styrk civilsamfund, debat og demokrati

Et civilsamfund, en debat og et demokrati, som befolkningen har lyst til at deltage i, skaber tryghed og tillid. Vi vil opbygge viden om civilsamfund og frivillighed, gøre den offentlige debat bred og baseret på viden og styrke det demokratiske engagement blandt dem, der er underrepræsenterede.

Mere om vores fokusområde Styrk civilsamfund, debat og demokrati