Søg støtte

Søg

Selvevaluering

Evaluering af OPUS panelet

Psykiatrisk Center København

Om donationen

Donationen går til en evaluering af OPUS-panelet, der består af yngre (20-37 år) tidligere patienter i psykiatrien, som deler deres erfaringer med patienter og andre pårørende, med personale og med offentligheden. Gennem en kvalitativ undersøgelse med interviews og deltagerobservation skal studiet undersøge, om og hvordan OPUS-panelet bidrager til afstigmatisering og recovery samt genopretning af patienternes håb og empowerment, og om det supplerer OPUS-behandlingen. Projektet vil bidrage til at beskrive konceptet bag OPUS panelet både nationalt og internationalt med henblik på eventuelt at udbrede konceptet.
Region
Landsdækkende
Type
Projekt
Modtager
Psykiatrisk Center København
Støttet beløb
911.190 kr., år 2018
Delmål
Mental sundhed

Donationsmodatagerens egen vurdering af effekten af donationen

Målgruppen

Unge

Forankring

I hvor høj grad er I lykkedes med at forankre projektet?

I meget høj grad I meget ringe grad
Vi har bla gennemgået data og resultater med medlemmer af OPUS panelet - også for at validere vores resultater

Mål

I hvor høj grad blev målet med jeres projekt indfriet?

I meget høj grad I meget ringe grad
Vi gennemførte en systematisk beskrivelse og evaluering af OPUS panelet som funktion og overblik over . På kort hvilken effekt OPUS panelets oplæg har på deltagerne selv og i høj grad også deres tilhører

Aktiviteter

I hvor høj grad var de valgte aktiviteter de rigtige til at nå jeres mål?

I meget høj grad I meget ringe grad
Vi kunne med fordel have gennemført færre individelle interview - tænker vi kunne nøjes med halvdelen - meget stort og omfattende arbejde at analysere så stor en kvalitativ datamængde