Søg støtte

Søg

Selvevaluering

EventyrJul

Foreningen EventyrJul

Om donationen

Mange børnefamilier i Danmark har ikke ressourcerne til at holde en traditionel juleaften. Foreningen EventyrJul har siden 2009 haft som mission at give socialt udsatte børn og deres forældre en eventyrlig juleaften. De inviterer 350 børn og forældre til juleaften, som begynder kl. 14 med underholdning og hygge. Børnene kan blandt andet vælge en gave i "voksenbutikken", så de kan give forældrene en julegave. Målet er at give børnene en god oplevelse på en dag, som mange af os tager for givet. Det ansøgte beløb skal gå til julegaver til børnene.
Region
Hovedstaden
Type
Projekt
Modtager
Foreningen EventyrJul
Støttet beløb
20.000 kr., år 2015
Delmål

Donationsmodatagerens egen vurdering af effekten af donationen

Målgruppen

Børn

Forankring

I hvor høj grad er I lykkedes med at forankre projektet?

I meget høj grad I meget ringe grad
Jeg tror bestemt at vi er lykkedes med at skabe nogle relationer på kryds og tværs af status, religion og etnicitet. Det er især børnene der etablerer nye venskaber. Grunden til at jeg ikke vurderer højere er at det ikke er hovedformålet med EventyrJul og derfor måler vi heller ikke på det.

Mål

I hvor høj grad blev målet med jeres projekt indfriet?

I meget høj grad I meget ringe grad
Vores gæster havde en fantastisk juleaften med underholdning, som jeg ikke har set tidligere. Der var julemad, julegodter, julesange og julegaver. Vi havde nogle pladser i overskud, og dem ville vi virkelig gerne have fyldt ud. Derfor er vi allerede gået i gang med planlægningen af dette års EventyrJul, så vi kan glæde så mange børn som muligt.

Aktiviteter

I hvor høj grad var de valgte aktiviteter de rigtige til at nå jeres mål?

I meget høj grad I meget ringe grad
Vi havde ikke indtryk af at vi ramte forkert i forhold til målgruppen. Vi samarbejder med forskellige organisationer, der henviser de socialt udsatte familier til EventyrJul. Og når gæsterne dukker op juleaften er vi ikke i tvivl om at vi har ramt helt rigtigt.