Søg støtte

Søg

Selvevaluering

Eventyrlig Sommerferie 2021

H C Andersen Paraden

Om donationen

H C Andersen Paraden er i Odense blandt byens topattraktioner – og en meget aktiv aktør i kulturlivet. Her udvikles børn og unges talent for teater – og de lærer om den demokratiske værdi af det sociale fællesskab. I samarbejde med indskolingsleder på Abildgårdskolen i Vollsmose er målet at invitere 40 udsatte SFO-børn til H C Andersen Paradens camp/workshop i uge 27, 2021. De 40 elever vil blive undervist i dramatik, teater og improvisation - i fællesskab med HCA-paradens spillere. De deltagende på ugens sidste dag kan gå på scenen (i en lille rolle) sammen med ugens hold – foran et rigtigt publikum. I løbet af ugen vil de 40 børn fra Vollsmose lære, spille, grine og spise sammen og således få en god sommeroplevelse med støtte fra TrygFonden
Region
Syddanmark
Type
Projekt
Modtager
H C Andersen Paraden
Støttet beløb
10.000 kr., år 2021
Fokusområde
En plads i fællesskabet

Donationsmodatagerens egen vurdering af effekten af donationen

Målgruppen

Børn

Forankring

I hvor høj grad er I lykkedes med at forankre projektet?

I meget høj grad I meget ringe grad
Vollsmose-skolerne er meget glade for muligheden - jf. indskolingsleder Charlotte Rieck, Abildgårdskolen. Med fondsstøtte vil vi i bearbejdet form gennemføre projektet igen næste sommer.

Mål

I hvor høj grad blev målet med jeres projekt indfriet?

I meget høj grad I meget ringe grad
16 ud af 20 tilmeldte Vollsmose-SFO-børn gennemførte projektet. Det er en fin succes!

Aktiviteter

I hvor høj grad var de valgte aktiviteter de rigtige til at nå jeres mål?

I meget høj grad I meget ringe grad
Nu må vi afvente og se, om nogle af børnene melder sig (får forældre-lov!) til dramaaktiviteter ved sæsonstart i september.

Fokusområde

En plads i fællesskabet

Alle har ret til en plads i fællesskabet. Det kræver et samfund med høj sammenhængskraft og respekt for forskellighed. Vi arbejder for, at mennesker i alle samfundsgrupper gennem frivillighed, beskæftigelse, netværk og egne initiativer kan deltage i positive sociale fællesskaber.
Mere om vores fokusområde En plads i fællesskabet