Søg støtte

Søg

Selvevaluering

Eventyrlig Sommerferie 2021

H C Andersen Paraden

Om donationen

H C Andersen Paraden er i Odense blandt byens topattraktioner – og en meget aktiv aktør i kulturlivet. Her udvikles børn og unges talent for teater – og de lærer om den demokratiske værdi af det sociale fællesskab. I samarbejde med indskolingsleder på Abildgårdskolen i Vollsmose er målet at invitere 40 udsatte SFO-børn til H C Andersen Paradens camp/workshop i uge 27, 2021. De 40 elever vil blive undervist i dramatik, teater og improvisation - i fællesskab med HCA-paradens spillere. De deltagende på ugens sidste dag kan gå på scenen (i en lille rolle) sammen med ugens hold – foran et rigtigt publikum. I løbet af ugen vil de 40 børn fra Vollsmose lære, spille, grine og spise sammen og således få en god sommeroplevelse med støtte fra TrygFonden
Region
Syddanmark
Type
Projekt
Modtager
H C Andersen Paraden
Støttet beløb
10.000 kr., år 2021
Delmål
Alle med fra start

Donationsmodatagerens egen vurdering af effekten af donationen

Målgruppen

Børn

Forankring

I hvor høj grad er I lykkedes med at forankre projektet?

I meget høj grad I meget ringe grad
Vollsmose-skolerne er meget glade for muligheden - jf. indskolingsleder Charlotte Rieck, Abildgårdskolen. Med fondsstøtte vil vi i bearbejdet form gennemføre projektet igen næste sommer.

Mål

I hvor høj grad blev målet med jeres projekt indfriet?

I meget høj grad I meget ringe grad
16 ud af 20 tilmeldte Vollsmose-SFO-børn gennemførte projektet. Det er en fin succes!

Aktiviteter

I hvor høj grad var de valgte aktiviteter de rigtige til at nå jeres mål?

I meget høj grad I meget ringe grad
Nu må vi afvente og se, om nogle af børnene melder sig (får forældre-lov!) til dramaaktiviteter ved sæsonstart i september.

Delmål

Alle med fra start

Alle børn og unge har brug for en hverdag med skolegang og fritidsliv i fællesskaber med jævnaldrende. Vi vil bidrage til at børn og unge, der vokser op i udfordrede familier, eller selv er udfordrede af psykiske og sociale vanskeligheder, kan leve et liv, der ligner det liv, alle andre børn og unge har.

Mere om vores fokusområde Alle med fra start