Søg støtte

Søg

Selvevaluering

Explorer Islands 2

Fonden Ungdomsøen

Om donationen

Denne donation går til at sikre en succesfuld åbning af Ungdomsøen, der holder åbningsfestival d. 24. august 2019. Få mere info på Ungdomsoen.dk. Foreningen Spejderne har gennem knap to år udviklet og afprøvet aktiviteter, der arbejder for en mangfoldighed af besøgende unge og frivillige, samt til at etablere flere brede partnerskaber og aktiviteter. Ungdomsøen ejes af den erhvervsdrivende fond Middelgrundsfonden, som skal drive øen i hverdagen. Øen er ikke kun for spejderne – men for alle unge. Sammen med partnerskaberne, der skal være med til at sikre, at øen kommer godt fra start, er målet med øen på lang sigt at skabe et fundament for socialt fællesskab og økonomisk bæredygtighed. Projektet realiseres igennem fællesskabsrettede aktiviteter og workshops, igennem rummelighed for frivillighed, hvor man kan bidrage i lille og stor skala, og udover de allerede etablerede partnerskaber at skabe yderligere udvikling og rekruttering af nye for vidensdeling og projektudvikling.
Region
Landsdækkende
Type
Projekt
Modtager
Fonden Ungdomsøen
Støttet beløb
2.000.000 kr., år 2019
Delmål
Alle med fra start

Donationsmodatagerens egen vurdering af effekten af donationen

Målgruppen

Unge, Kvinder, Mænd

Forankring

I hvor høj grad er I lykkedes med at forankre projektet?

I meget høj grad I meget ringe grad
Med over 30.000 besøg, 500 frivillige og 44 partnere, hvor mange har landsdækkende rækkevidde, har vi fået søsat bevægelsen, som skal lede til forankring. Det var en del af ’Explorer Islands 2’ at komme rundt i hele landet. Denne bevægelse er dog kun lige sat i gang og er naturligt blevet udfordret af Corona. Fremadrettet vil den nationale forankring blive løftet gennem nye nationale projekter, partnerskaber og et nyt frivilligt ambassadør-team.

Mål

I hvor høj grad blev målet med jeres projekt indfriet?

I meget høj grad I meget ringe grad
’Explorer Islands 2’ skulle åbne Ungdomsøen og tage et stort skridt mod at gøre det til en ø for alle unge. Dette er i høj grad lykkedes. Ungdomsøen har været åben i 1.5 år med over 30.000 besøg. Vi har fået en rigtig god start. Kredsen af frivillige vokser, og vi har gode erfaringer med at nå en mangfoldighed af unge og give dem REEL indflydelse på øens udvikling. Særligt via målrettede partnerskaber har der været succes med at bruge øen som arena for unge på kanten af / uden for fællesskabet

Aktiviteter

I hvor høj grad var de valgte aktiviteter de rigtige til at nå jeres mål?

I meget høj grad I meget ringe grad
De valgte tilgange og aktiviteter har fungeret godt. Men vi har fået vigtig læring undervejs, ift., hvad vi vil vægte fremadrettet: 1. Ungdomsøens kan noget særligt ift. at samle og udvikle organisationer f.eks. ved at facilitere samarbejde eller som platform for andres aktivitet. 2. Ungdomsøen er en stærk projektplatform. Der opstår konstant nye idéer til projekter, der vil skabe forandringer. 3. Det digitale skaber tilgængelighed og skal samtænkes med de fysiske fællesskaber.

Delmål

Alle med fra start

Alle børn og unge har brug for en hverdag med skolegang og fritidsliv i fællesskaber med jævnaldrende. Vi vil bidrage til at børn og unge, der vokser op i udfordrede familier, eller selv er udfordrede af psykiske og sociale vanskeligheder, kan leve et liv, der ligner det liv, alle andre børn og unge har.

Mere om vores fokusområde Alle med fra start