Søg støtte

Søg

Selvevaluering

Få unge indsatte i uddannelse

Tænketanken Perspektiv

Om donationen

Donationen går til et projekt, der skal øge adgangen til uddannelse for unge indsatte og bidrage til resocialisering. Tænketanken Perspektiv er en uddannelsespolitisk tænketank, som arbejder for at udarbejde og udbrede viden om uddannelse med udgangspunkt i elever og studerendes hverdag. Muligheden for uddannelse under afsoning anses for at være en væsentlig del af den rehabiliterende indsats, og Perspektiv vil derfor undersøge unge indsattes oplevelse af uddannelse og uddannelsestilbud samt afdække barrierer for indsattes adgang til uddannelsessystemet. Efterfølgende skal der udvikles et uddannelsesforløb for at klæde frivillige besøgsvenner i fængslerne på, så de kan vejlede og rådgive de indsatte til at uddanne sig. Målet er at få de unge indsatte i gang med en uddannelse, så de bliver en del af et fællesskab, der kan hjælpe dem væk fra det kriminelle miljø og undgå, at de vender tilbage til fængslet.
Region
Landsdækkende
Type
Projekt
Modtager
Tænketanken Perspektiv
Støttet beløb
1.580.000 kr., år 2020
Delmål
Parat til uddannelse

Donationsmodatagerens egen vurdering af effekten af donationen

Målgruppen

Unge

Forankring

I hvor høj grad er I lykkedes med at forankre projektet?

I meget høj grad I meget ringe grad
Civilsamfundsorganisationer på området og Kriminalforsorgen har løbende været tætte samarbejdspartnere, og vi har delt vores viden med dem gennem oplæg, videoer, møder, notater. Vi har bidraget til at etablere samarbejder mellem uddannelses- og fængselsorganisationer. Både kriminalforsorgen og organisationerne fortsætter arbejdet med at omsætte vores viden og anbefalinger til virkelighed. På samme måde har vi også inddraget forskere, med henblik på at formidle og inspirere til videre projekter.

Mål

I hvor høj grad blev målet med jeres projekt indfriet?

I meget høj grad I meget ringe grad
Alle 4 skitserede mål er blevet indfriet. Vi har udarbejdet en rapport om indsattes oplevelser på tværs af 29 matrikler, og næsten 40 % af alle indsatte i Danmark har deltaget. Vi har derfor haft et stærkt, bredt grundlag for at lave 59 anbefalinger, som er blevet præsenteret for politikere, kriminalforsorgen mfl. og flere er ved at blive implementeret. Der er stor lydhørhed over for vores pointer og anbefalinger, da det er sjældent denne type undersøgelse bliver lavet, og der har manglet viden.

Aktiviteter

I hvor høj grad var de valgte aktiviteter de rigtige til at nå jeres mål?

I meget høj grad I meget ringe grad
Nogle af indsatserne kunne have været mere løst formuleret inden projektstart. Eks. har vi lavet et online katalog med uddannelsesvideoer til frivillige, fremfor at afvikle en faktisk uddannelsesweekend, da det sikrer, at frivillige i fremtiden også kan få adgang til den viden, og det supplerer den uddannelse, som organisationerne allerede forestår. Projektnetværket var desuden tænkt som et mere fast netværk, men det viste sig at være mere fordelagtig at have løsere samarbejdsrelationer.

Delmål

Parat til uddannelse

Uddannelse er en af de vigtigste forudsætninger for at få et godt udgangspunkt i livet – både økonomisk og socialt. Vi vil sætte ind før problemerne opstår og arbejde for, at flere børn og unge gennemfører grundskolen og en ungdomsuddannelse for at styrke deres fysiske, mentale og sociale trivsel og fremtidige muligheder i livet.
Mere om vores fokusområde Parat til uddannelse