Søg støtte

Søg

Selvevaluering

Får Hjerteløbere stress?

Region Hovedstaden

Om donationen

Denne donation går til at undersøge og dokumentere graden af psykisk belastning blandt Hjerteløbere, der har deltaget i genoplivningsforsøg. At deltage i genoplivningsforsøg kan give voldsomme belastninger såsom søvnproblemer, social tilbagetrækning og mareridt. I projektet undersøges, om Hjerteløberne i Danmark oplever sådanne belastninger. Mere end 30.000 borgere er frivillige Hjerteløbere. Over 10.000 er nået frem til et formodet hjertestop.
Region
Landsdækkende
Type
Forskningsprojekt
Modtager
Region Hovedstaden
Støttet beløb
396.000 kr., år 2019
Delmål
Hjertestart

Donationsmodatagerens egen vurdering af effekten af donationen

Målgruppen

Forankring

I hvor høj grad er I lykkedes med at forankre projektet?

I meget høj grad I meget ringe grad
Dette projekt har resulteret i to store studier, som vil blive publiceret i løbet af 2020 i internationale tidsskrifter. Emma Slebsager Ries er ikke længere tilknyttet projektet. Astrid Marie Rolin Kragh har overtaget projektet og er ved at færdiggøre de to artikler, som projektet har mundet ud i. Vi vil meget gerne evaluere projektet igen, når det er færdigt.

Mål

I hvor høj grad blev målet med jeres projekt indfriet?

I meget høj grad I meget ringe grad
Projektet har resulteret i to studier, der undersøger den psykiske påvirkning af Hjerteløbere. Det første studie undersøger korttids-påvirkning umiddelbart efter at Hjerteløberen har været aktiveret til formodet hjertestop. Det andet studie måler persisterende psykisk stress blandt Hjerteløbere på to validerede stress-skalaer. Desuden har vi undersøgt personlighedsstrukturer og sammenhængen mellem disse og psykisk stress.

Aktiviteter

I hvor høj grad var de valgte aktiviteter de rigtige til at nå jeres mål?

I meget høj grad I meget ringe grad
Det ville være interessant at undersøge hvad det optimale tidspunkt for at måle psykisk påvirkning er. Aktuelt måler vi psykisk påvirkning af alle Hjerteløbere efter 90 minutter. Det vil være oplagt at undersøge, om denne screening af psykisk påvirkning bør ligge fx efter 3 døgn.

Delmål

Hjertestart

Alle kan og tør træde til ved hjertestop. Vi vil arbejde for, at alle hurtigt træder til med livreddende førstehjælp, og at hjertestarterne er tilgængelige hele døgnet, så flere kan overleve hjertestop med god livskvalitet.

Mere om vores fokusområde Hjertestart