Søg støtte

Søg

Selvevaluering

Fædrene på banen

DGI Storkøbenhavn

Om donationen

Undersøgelser viser, at fædre i socialt udsatte familier typisk er meget fraværende og derfor ofte mangler et nært forhold til deres børn. Dette kan have konsekvenser for barnet på længere sigt, da der er blevet påvist en sammenhæng mellem nære relationer til forældre i barndommen og fremtidig beskæftigelse og trivsel. Med denne donation ønsker DGI Storkøbenhavn at give fædre i sociale boligområder muligheden for at få en nær relation til deres børn og skabe et lokalt netværk for familien. DGI Storkøbenhavn vil etablere et gratis idrætstilbud, der tager udgangspunkt i lokalområdets interesser, og dermed skabe rammer for, at fædrene kan være aktive med deres børn. Fædrene vil herigennem få tilbudt en minitræneruddannelse. Der vil blive rekrutteret 60 fædre og cirka 90 børn fra tre boligområder.
Region
Hovedstaden
Type
Projekt
Modtager
DGI Storkøbenhavn
Støttet beløb
1.486.000 kr., år 2017
Delmål
Alle med fra start

Donationsmodatagerens egen vurdering af effekten af donationen

Målgruppen

Børn, Mænd

Forankring

I hvor høj grad er I lykkedes med at forankre projektet?

I meget høj grad I meget ringe grad
Forankringen er i nogen grad lykkes, og i 3 ud af 4 områder er der ved projektafslutning gode organiseringer. På Amager er faste udendørsaktiviteter blevet forankret i en lokal fædreforening. I Sjælør mødes fædre og børn ugentligt i et selvorganiseret community. I Ryparken er der skabt et langsigtet samarbejde mellem fædrene og den lokale fodboldklub. I Gentofte er den lokale samarbejdsgruppe kommet tættere på lokale beboere og der er etableret et tættere samarbejde med den lokale fodboldklub.

Mål

I hvor høj grad blev målet med jeres projekt indfriet?

I meget høj grad I meget ringe grad
Indsatsen er i høj grad lykkes med at skabe forandringer for fædre og børn i fire boligområder i Storkøbenhavn. En lang række af de væsentligste mål er indfriet og der er udviklet et metodisk grundlag for arbejdet med idrætsfællesskaber for fædre og deres børn i udsatte boligområder. Samtidig har indsatsen bidraget til en ny dagsorden med konkrete metoder, som kan anvendes i sociale indsatser hvor fædre i højere grad engageres som væsentlige aktører i udvikling af lokale fællesskaber.

Aktiviteter

I hvor høj grad var de valgte aktiviteter de rigtige til at nå jeres mål?

I meget høj grad I meget ringe grad
Evalueringen viser, at de overordnede greb i projektet har været relevante for at nå vores mål. Idrætsaktiviteter udgør et godt grundlag for at engagere fædrene, men det er ikke selve aktiviteten, der er det væsentligste. Her spiller det sociale fællesskab, lokale ressourcer og faciliteter en større rolle. Derfor kan tilgangen om lignende far-barn tiltag med fordel tage afsæt i et mere fællesskabsorienteret perspektiv, fremfor et aktivitetsbaseret.

Delmål

Alle med fra start

Alle børn og unge har brug for en hverdag med skolegang og fritidsliv i fællesskaber med jævnaldrende. Vi vil bidrage til at børn og unge, der vokser op i udfordrede familier, eller selv er udfordrede af psykiske og sociale vanskeligheder, kan leve et liv, der ligner det liv, alle andre børn og unge har.

Mere om vores fokusområde Alle med fra start