Søg støtte

Søg

Selvevaluering

Fælles Demenskort

OUH Svendborg Sygehus

Om donationen

Patienter med demens kan have vanskeligt ved at udtrykke behov og ønsker, hvilket betyder, at patienter med demens ofte ikke bliver mødt som det menneske, de er bag sygdommen. Dette kan samtidig medvirke til frustration og utilfredshed med personalets behandling og pleje blandt de pårørende. Denne donation skal bruges til at udvikle og teste et Fælles Demenskort (FDK) på OUH Svendborg Sygehus. Demenskortet skal give den sundhedsprofessionelle et hurtigt overblik og indeholde information om den enkelte borgers diagnose, sociale forhold, funktionsevne, vaner, interesser, pleje og medicinering. Informationerne ajourføres fra de sundhedsprofessionelle fra primær- og sekundærsektoren, der er tilknyttet borgeren med demens, i samarbejde med patienten og de pårørende. Donationen dækker udvikling, implementering, test og effektmåling af Fælles Demenskort (FDK) i testkommunerne Svendborg og Faaborg-Midtfyn.
Region
Syddanmark
Type
Projekt
Modtager
OUH Svendborg Sygehus
Støttet beløb
750.000 kr., år 2020
Delmål

Donationsmodatagerens egen vurdering af effekten af donationen

Målgruppen

Ældre

Forankring

I hvor høj grad er I lykkedes med at forankre projektet?

I meget høj grad I meget ringe grad
Idéen om at dele viden på tværs af sektorer om mennesket bag demenssygdommen er rigtig god og støttes af både personale på sygehuset, i kommunen og af patienter med demens og deres pårørende. Men vejen dertil skal gøres meget lettere tilgængelig for patienten og dennes pårørende, samt for personalet i kommunen og på sygehuset. Derfor vil der blive arbejdet videre ud fra de erfaringer vi allerede har gjort os i projektet. Vi vil finde nye muligheder på områder der har gjort det komplekst.

Mål

I hvor høj grad blev målet med jeres projekt indfriet?

I meget høj grad I meget ringe grad
Ultimo januar 2023, var i alt 17 borgere er oprettet i FDK. Det har været vanskeligt at få borgere oprettet i FDK . Demenskonsulenterne peger på flg. omstændigheder, som har vanskeliggjort udbredelsen: - Projektperiodens overlap med corona-pandemien. - Projektperiodens overlap med overgangen til EPJ-Syd. - Lange ventetider på demensudredning. - Overgangen fra NemID til MitID (at FDK kræver brug af disse). - Relativt korte tidsperiode for inklusion og test af FDK

Aktiviteter

I hvor høj grad var de valgte aktiviteter de rigtige til at nå jeres mål?

I meget høj grad I meget ringe grad
Vi havde en forventning om at var mange flere der blevet oprettet, når vi ser på antallet af borgere med demens i de enkelte kommuner. Vi blevet udfordret på, at borgere med demens var fritaget for NemID/MitID og dermed ikke adgang til at oprette sig i FDK gennem app´en Mit Sygehus. Vi har også oplevet borgere der er blevet oprettet og som i mellemtiden er blevet fritaget for NEMID/MitID. Kunne have foretaget en pilottest af funktionaliteten inden udrulning blandt 10 borgere inden udrulning.