Søg støtte

Søg

Selvevaluering

Fælles fristed for unge piger

Pigeliv

Om donationen

Pigeliv er en forening, der tilbyder voksenkontakt og rådgivning til teenagepiger i alderen 13-19 år fra udsatte familier i Vollsmose. I foreningens lokaler kan pigerne hygge sig to gange om ugen efter skole, få hjælp til lektier eller deltage i forskellige aktiviteter. Lokalerne er et fristed for pigerne, hvor de slipper for det stress og pres, som de kan opleve hjemme og i skolen. Gennem Pigeliv bliver pigernes selvværd og sociale færdigheder styrket, så de bliver bedre i stand til at indgå i samfundet senere hen. Foreningen har på nuværende tidspunkt 40-50 medlemmer, og donationen går til fortsat at kunne være et holdepunkt i pigernes liv. TrygFonden har også støttet foreningen i 2011, 2016 og i 2017.
Region
Syddanmark
Type
Projekt
Modtager
Pigeliv
Støttet beløb
20.000 kr., år 2018
Delmål
Alle med fra start

Donationsmodatagerens egen vurdering af effekten af donationen

Målgruppen

Unge

Forankring

I hvor høj grad er I lykkedes med at forankre projektet?

I meget høj grad I meget ringe grad
Antallet af piger er steget vs. sidste år, hvorfor det i høj grad er lykkedes. Det er desuden lykkedes os at prioritere frivilligpleje for at fastholde og rekruttere nye fantastiske frivillige.

Mål

I hvor høj grad blev målet med jeres projekt indfriet?

I meget høj grad I meget ringe grad
Pigeliv har en gruppe af piger på 11-19 år, der bruger værestedet. Det er klart den yngre gruppe fra 11-16 år, der oftest benytter Pigeliv. Desuden er det piger, der er tilknyttet lokalområdet Vollsmose. Pigeliv har det sidste år formået at skabe faste rammer og en fast struktur for pigerne, hvilket har styrket stabilitet og dermed fremmøde i fællesskabet Pigeliv. De faste rammer har gjort, at flere piger på tværs af kulturer, skoler og alder har mødt op i vores åbningstid, hvilket vi klart har observeret har styrket fællesskabet og deres bånd på tværs. Vi oplever nogle piger, der gerne engagerer sig i fællesskabet, der er tilstede i lokalerne, og som involverer sig i nye bekendtskaber, som de ikke kender i forvejen. Desuden tiltrækker de flere piger, hvilket endnu engang styrker fællesskabet. Pigeliv har desuden med udgangspunkt i pigernes engagement lavet forskellige aktiviteter. Vi har bl.a. været på udflugter i Odense Zoo og jumping fun. Derudover har vi haft forskellige danse-, madlavnings og kreative aktiviteter i lokalerne. Vi oplever, at når pigerne engageres i noget, så bliver det nemmere for dem at danne bånd med hinanden og de frivillige. Desuden er det udviklende for pigerne at opleve, at de kan noget, hvorfor vi sørger for at udfordre dem tilpas, således at de også oplever succeshistorier - det har vi nemlig set virker. Vi har et par eksempler på piger, der har været indelukkede og stille i starten, men nu er åbnet op og bidrager til snak og aktiviteter. De søger desuden voksenkontakt og rækker ud, når tingene er svære. Det viser, at de rummer sig selv, udvikler deres identitet samt lærer sig selv at kende. Det mener vi er vigtige faktorer, når man skal deltage aktivt i et fællesskab. Desuden har vi noteret antal fremmødte i lokalerne, hvor vi har observeret en fremgang på 5-10 piger pr. gang kontra sidste år. Desuden har pigerne selv italesat, at friheden under de faste rammer og stabiliteten er noget, der har gjort pigeliv bedre.

Aktiviteter

I hvor høj grad var de valgte aktiviteter de rigtige til at nå jeres mål?

I meget høj grad I meget ringe grad
Aktivitetsplanlægningen og tydeligheden for piger og frivillige omkring denne kunne være gjort anderledes, således at det blev varslet i bedre tid, hvad de forskellige dage indeholdte af aktiviteter.

Delmål

Alle med fra start

Alle børn og unge har brug for en hverdag med skolegang og fritidsliv i fællesskaber med jævnaldrende. Vi vil bidrage til at børn og unge, der vokser op i udfordrede familier, eller selv er udfordrede af psykiske og sociale vanskeligheder, kan leve et liv, der ligner det liv, alle andre børn og unge har.

Mere om vores fokusområde Alle med fra start