Søg støtte

Søg

Selvevaluering

Fælles om social teknologi

Værkstedet, Dagtilbud Arbejdsliv & øvebaner, Fagcenter for Livskraft, ÆH Aalborg

Om donationen

Værkstedet er et aktivitets- og samværstilbud for omkring 150 voksne med udviklingshæmning, der er tilknyttet forskellige dagbeskæftigelsestilbud. Værkstedet har med succes afprøvet forskelligt elektronisk udstyr, fx Moto Tiles, der er elektroniske fliser, som med lys motiverer og opfordrer til interaktion og fysisk leg. Derfor ønsker Værkstedet at indkøbe forskellige elektroniske redskaber samt at oprette et ”teknotek”, hvor brugerne kan låne tingene. Målet er, at brugerne kan afprøve forskellige ting og derigennem lære og udvikle sig til at kunne deltage i eksempelvis beskyttet værksted eller blot blive mere nysgerrige på at deltage i fællesskaber og samvær omkring teknologierne.
Region
Nordjylland
Type
Projekt
Modtager
Værkstedet, Dagtilbud Arbejdsliv & øvebaner, Fagcenter for Livskraft, ÆH Aalborg
Støttet beløb
164.600 kr., år 2021
Delmål
En plads i fællesskabet

Donationsmodatagerens egen vurdering af effekten af donationen

Målgruppen

Ældre

Forankring

I hvor høj grad er I lykkedes med at forankre projektet?

I meget høj grad I meget ringe grad
Fysioterapeuter, som vi samarbejder med, kommer dagligt i huset og bruger bl.a Fit Light systemet til træningsindsatser. Tyngdestolene bliver brugt dagligt samt interaktive katte og sansestimulerende tyngdedyr (dovendyr og hunde) bliver brugt dagligt. Borgerne tager selv initiativ og efterspørger de forskellige ting og det giver en forankring og bæredygtighed som vi måske ikke havde troet mulig. Borgernes arousal kan stimuleres og de trives bedre, når tingene bliver brugt.

Mål

I hvor høj grad blev målet med jeres projekt indfriet?

I meget høj grad I meget ringe grad
Da det viste sig at de sociale robotter fra Japan som vi havde haft i prøve ikke blev CE godkendt til salg i EU, så måtte vi sadle om. Derfor har vi udsat projektet et par gange for at afsøge og finde andre velfærdsteknologiske produkter, der matchede målgruppen. Det har vi i den grad fundet og anskaffet

Aktiviteter

I hvor høj grad var de valgte aktiviteter de rigtige til at nå jeres mål?

I meget høj grad I meget ringe grad
Det er vanskeligt at svare på, da vi netop har været i læring løbende og justeret vores indkøb/indsatser... Moto Tiles blev indkøbt og kommer også i brug ugentligt. Som nævnt ovenfor så kunne vi ikke skaffe de sociale robotter, så i stedet har vi anskaffet interaktive katte, sansestimulerende/beroligende tyngde-stole. 3D printeren er et hit for de borgere der har kognition til at vælge model ud fra idékatalog. Sansehøjtalerne valgte vi fra og købte i stedet sansestimulerende dovendyr og hunde.