Søg støtte

Søg

Selvevaluering

Fælles-skaber-kultur

PLEXUS Idom-Råsted

Om donationen

For at skabe trivsel og tryghed i lokalsamfundet Idom-Råsted, vil indbyggerne skabe et fællesskab, hvor man både deler ting og relationer. Man kan således låne hinandens hund og bøger, man kan låne en reservebedste, man kan lade nogen køre med på indkøbstur i sin bil, dele sin viden om at reparere ting etc. Desuden er fællesspisning på programmet. Der lægges vægt på at skabe et fællesskab, der går på tværs af de eksisterende netværk. Alt sammen skal det styrke landsbyfællesskabet – og samtidig gøre det nemmere at komme ind i det.
Region
Midtjylland
Type
Projekt
Modtager
PLEXUS Idom-Råsted
Støttet beløb
98.500 kr., år 2019
Delmål
Alle med fra start

Donationsmodatagerens egen vurdering af effekten af donationen

Målgruppen

Ældre

Forankring

I hvor høj grad er I lykkedes med at forankre projektet?

I meget høj grad I meget ringe grad
Mange af de aktiviteter, vi har iværksat, kører nu uden behov for en koordinator. Arbejdsgrupperne er selvsupplerende og Borgerforeningen har overtaget tovholderrollen i forhold til økonomi og støtte i forhold til organisering/supplering. Projektkoordinatorstillingen fortsætter i et nyt projekt. Det vil være naturligt, at koordinatoren også bliver involveret i de igangsatte aktiviteter i et mere begrænset omfang.

Mål

I hvor høj grad blev målet med jeres projekt indfriet?

I meget høj grad I meget ringe grad
Der er skabt mange fællesskabsaktiviteter, som fortsætter langt ind i fremtiden. Der er etableret mange arbejdsgrupper, på baggrund af fælles interesser. Arbejdsgrupperne er dannet på Borgermøder, hvor alle deltagere har kunnet melde sig. Derfor er der mange, der er kommet til at kende hinanden, som overhovedet ikke kendte hinanden i forvejen. Vi har bl.a. igangsat Dele-køkkenhave, Repair Café og gåture som har givet samvær på tværs af alder, interesser, sociale lag og etnicitet

Aktiviteter

I hvor høj grad var de valgte aktiviteter de rigtige til at nå jeres mål?

I meget høj grad I meget ringe grad
Vi har nået langt mere end vi selv troede muligt - i skyggen af corona

Delmål

Alle med fra start

Alle børn og unge har brug for en hverdag med skolegang og fritidsliv i fællesskaber med jævnaldrende. Vi vil bidrage til at børn og unge, der vokser op i udfordrede familier, eller selv er udfordrede af psykiske og sociale vanskeligheder, kan leve et liv, der ligner det liv, alle andre børn og unge har.

Mere om vores fokusområde Alle med fra start