Søg støtte

Søg

Selvevaluering

Fællesbeslutning og smerter

Center for Almen Medicin ved Aalborg Universitet

Om donationen

Donationen går til at udvikle og afprøve en uddannelsespakke til patienter og behandlere for at forbedre egen håndtering af skuldersmerter samt hjælpe til at træffe beslutninger om behandlingen. Hvert år bliver 80.000 personer i Danmark diagnosticeret med skuldersmerter, og hver anden oplever forsat at have ondt i skulderen halvandet år efter. Skuldersmerter har stor betydning for den enkeltes livskvalitet og arbejdsevne og er samlet set en stor samfundsøkonomisk byrde på grund af sygefravær og tab af arbejdsevne. Tidligere undersøgelser viser, at der er behov for skræddersyede uddannelsespakker med information om skuldersmerter til både patienter og behandlere. Forskerne vil derfor designe og afprøve et redskab til støtte for både patienter og sundhedsprofessionelle, når de i fællesskab skal udvælge den rette behandling for patienten. Redskaberne skal give patienterne og de sundhedsprofessionelle kompetencer til at træffe fælles beslutninger om behandlingen og sikre, at patienten støttes i at håndtere smerterne med en øget tilfredshed til følge.
Region
Landsdækkende
Type
Forskningsprojekt
Modtager
Center for Almen Medicin ved Aalborg Universitet
Støttet beløb
934.644 kr., år 2021
Delmål

Donationsmodatagerens egen vurdering af effekten af donationen

Målgruppen

Forankring

I hvor høj grad er I lykkedes med at forankre projektet?

I meget høj grad I meget ringe grad
Projektet er stærkt forankret i almen praksis og fysioterapeutisk praksis. Derudover er projektet forankret i patienternes og klinikernes erfaring og præferencer.

Mål

I hvor høj grad blev målet med jeres projekt indfriet?

I meget høj grad I meget ringe grad
Vi følger planen, men arbejder fortsat på at udvikle og teste værktøjerne.

Aktiviteter

I hvor høj grad var de valgte aktiviteter de rigtige til at nå jeres mål?

I meget høj grad I meget ringe grad
En stor udfordring har været at inkludere relevante nøglepersoner, som har forskudt nogle af aktiviteterne. Med fare for at minimere den kliniske relevans, kunne man have undgået det for at fremskynde processen. Vi har dog valgt at bibeholde dette som har givet værdifulde insigter i processen.