Søg støtte

Søg

Selvevaluering

Fælleskab/Tryghed

Thereses Fælleskab

Om donationen

Thereses Fællesskab afholder fællesspisninger med deltagelse af 60-75 personer pr. gang. Fællesspisningerne er for mennesker, som føler sig ensomme, og som gennem arrangementerne oplever tryghed, opmærksomhed og bliver en del af et fællesskab. Thereses Fællesskab sender invitationer ud, og en chauffør henter de deltagere, der ikke selv kan transportere sig, og i løbet af aftenen er der underholdning, fx med foredrag, dans og musik. Målet er at give mennesker, som er meget alene, har et begrænset netværk og er fysisk eller psykisk udfordrede, et fællesskab, hvor de føler sig velkomne. Med donationen kan der holdes 20-24 arrangementer.
Region
Sjælland
Type
Projekt
Modtager
Thereses Fælleskab
Støttet beløb
300.000 kr., år 2022
Delmål
Flere gode leveår

Donationsmodatagerens egen vurdering af effekten af donationen

Målgruppen

Ældre

Forankring

I hvor høj grad er I lykkedes med at forankre projektet?

I meget høj grad I meget ringe grad
den er svær mange ønsker at deltage men desværre har vi ikke plads til flere omvendt tror vi også det er bedre med små fællesskaber dog ved vi der er et som ligner der er starte i Holeby

Mål

I hvor høj grad blev målet med jeres projekt indfriet?

I meget høj grad I meget ringe grad
der er et stort behov for fællesskabet mange tilmeldinger hver gang ofter flere end vi har plads til derfor har vi afholdt ialt 18 x fællesspisninger vi har oplevet det betyder rigtig meget for deltagerne vi afholder fællesskabs dagene fredag/lørdag da det ofte er disse dag det er svært at være selv

Aktiviteter

I hvor høj grad var de valgte aktiviteter de rigtige til at nå jeres mål?

I meget høj grad I meget ringe grad
måske lidt flere fællessakbs dage evt. en fælles tur i fek. Knuttenborg - evt. prøve en tur i svømmehallen/motions center hjælpe dem mere med pc'er , hjælpe dem til at komme på lægebesøg

Delmål

Flere gode leveår

Evnen til at kunne klare sig selv i dagligdagen, et godt fysisk og mentalt helbred og deltagelse i fællesskaber. Vi ønsker at bidrage til, at flere ældre får flere gode leveår med højere livskvalitet.
Mere om vores fokusområde Flere gode leveår