Søg støtte

Søg

Selvevaluering

FællesOnsdag

Botilbuddet Kommandanthøjen

Om donationen

Kommandanthøjen er et botilbud for psykisk syge borgere, der ikke kan bo alene. Usund livsstil og social isolation er ofte forbundet med psykisk sygdom, hvilket kan forværre borgernes tilstand. Derfor ønsker Kommandanthøjen med denne donation at sætte fokus på de to problemstillinger ved at tilbyde beboerne et gratis måltid om ugen, der serveres til en fællesspisning. Det er ambitionen, at to tredjedele af beboerne vil deltage, og donationen dækker over et ugentligt måltid for 25 beboere i et år.
Region
Hovedstaden
Type
Projekt
Modtager
Botilbuddet Kommandanthøjen
Støttet beløb
50.000 kr., år 2018
Delmål
Sundere liv

Donationsmodatagerens egen vurdering af effekten af donationen

Målgruppen

Kvinder, Mænd

Forankring

I hvor høj grad er I lykkedes med at forankre projektet?

I meget høj grad I meget ringe grad
Projektet er afsluttet. Der er fortsat spisning om onsdagen med bruger betaling, der har ikke på nuværende tidspunkt været henvendelse til social og sundhedsudvalget.

Mål

I hvor høj grad blev målet med jeres projekt indfriet?

I meget høj grad I meget ringe grad
Det er lykkes at få motiveret mere end 2/3 dele af beboerne til, at deltage i fællesspisningen om onsdagen på et eller andet plan. Nogle har deltaget hver onsdag og spist med ved fællesbord i cafeen, mens andre har deltaget enkelte gange, f. eks ved at træne sociale kompetencer, eller angst træning, her har enkelte beboere arbejdet med SMART mål og hentet mad i cafeen med støtte fra medarbejder, nogle har spist i cafeen en til en ved et lille bord i cafeen.

Aktiviteter

I hvor høj grad var de valgte aktiviteter de rigtige til at nå jeres mål?

I meget høj grad I meget ringe grad
Det har været en stor succes :) Der kunne have været sat midler af til flere medarbejderressourcer, på denne måde kunne flere mere kontinuerligt have arbejdet med SMART mål og udviklet sig i det sociale fællesskab gennem fællesspisning

Delmål

Sundere liv

Mindre rygning, begrænset alkoholforbrug, mere motion, mindre stress og bedre søvn. Vi vil bidrage til, at voksne let og hurtigt kan få hjælp til livsstilsændringer, og at flere lever længere og med bedst mulig livskvalitet.
Mere om vores fokusområde Sundere liv