Søg støtte

Søg

Selvevaluering

Fællesskab for flere

KFUM's Sociale Arbejde

Om donationen

Gennem Hele Danmarks Familieklub bidrager KFUM’s Sociale Arbejde til, at flere børn og deres forældre er med i et fællesskab og trives mentalt og socialt. Donationen gør det muligt at oprette fem nye familiefællesskaber i Region Sjælland og dermed tilbyde endnu flere familier at være med i lege og aktiviteter, måltidsfællesskaber samt mulighed for rådgivning. Familierne kommer fra alle sociale baggrunde og får glæde af at møde hinanden og dele nogle gode fælles oplevelser.
Region
Sjælland
Type
Projekt
Modtager
KFUM's Sociale Arbejde
Støttet beløb
255.915 kr., år 2022
Delmål
Klar til livet

Donationsmodatagerens egen vurdering af effekten af donationen

Målgruppen

Børn og unge, Voksne

Forankring

I hvor høj grad er I lykkedes med at forankre projektet?

I meget høj grad I meget ringe grad
60 % af de de oprettede klubber består i 2024. De klubber, som har vist sig mest bæredygtige er klubber, der har et stærkt samarbejde med en partner, som har lønnede medarbejdere til at understøtte udviklingen lokalt. For kirkerne, de boligsociale indsatser og den sociale café (andet) gælder, at de har en medarbejder, som understøtter med både rekruttering af frivillige, familier og afvikling af arrangementet. Det er også disse medarbejdere, der forestår fondsansøgning om nye midler

Mål

I hvor høj grad blev målet med jeres projekt indfriet?

I meget høj grad I meget ringe grad
Vi opfylder i høj grad måltallene med 9 etablerede klubber, 239 berørte børn og voksne i 73 familier. Vi realiserer 11/10 klubforløb. Kvalitativt giver 89,5 % af familierne udtryk for, at de har fået større netværk og fællesskab med andre i lokalsamfundet. 83 % mener, at det har bidraget positivt til deres måde at være familie på. 74 % af familierne mener, at deres børn og unge får det bedre. 85 % mener at børnene får flere venner og får nemmere ved at være sammen og lege med andre børn.

Aktiviteter

I hvor høj grad var de valgte aktiviteter de rigtige til at nå jeres mål?

I meget høj grad I meget ringe grad
Aktivitetsmæssigt behøver konceptet ikke undergå forandringer - det bidrog i høj grad til at realisere målet. Dog skal der være en skarp strategi ift., hvor og hvordan klubberne etableres, hvis de skal komme flest muligt til gavn over tid. Det er entydigt, at klubber, der etableres i samarbejde med kirker/boligsociale indsatser er de mest bæredygtige og engagerende. Derfor bør det tilskrives specifikt fokus ved oprettelse af nye klubber. 12/25 nye klubber i 2023 blev oprettet på sådan vis.

Delmål

Klar til livet

Et godt fysisk og mentalt helbred er en grundlæggende forudsætning for børn og unges trivsel og muligheder for at udfolde deres potentiale. Vi vil arbejde for børn og unges mentale trivsel og gode relationer i de tidlige år, at børn og unge ikke bruger tobak, at de drikker mindre alkohol, bevæger sig og sover tilstrækkeligt og er med i fællesskaber.Mere om vores fokusområde Klar til livet