Søg støtte

Søg

Selvevaluering

Fællesskab for pårørende

Bedre Psykiatri

Om donationen

Bedre Psykiatri Silkeborg ønsker, at flere pårørende til psykisk syge tager del i aktiviteter og fællesskaber, som styrker deres livskvalitet og handlemuligheder i forhold til de psykisk syge. Med donationen kan Bedre Psykiatri Silkeborg afholde tre foredrag om emner inden for psykiatrien for de pårørende samt to kulturelle aktiviteter, som skal styrke fællesskab, sammenhold og livskvalitet blandt de pårørende.
Region
Midtjylland
Type
Projekt
Modtager
Bedre Psykiatri
Støttet beløb
76.000 kr., år 2022
Delmål
Fællesskaber for alle

Donationsmodatagerens egen vurdering af effekten af donationen

Målgruppen

Voksne, Ældre

Forankring

I hvor høj grad er I lykkedes med at forankre projektet?

I meget høj grad I meget ringe grad
Vi har været aktive med annoncering og mundtlig orientering om vores tilbud. Desuden har vi et godt samarbejde med andre organisationer i kommunen, med Psykiatriens Hus, Selvhjælp Silkeborg og Silkeborg kommune. Det gør alt sammen at vores tilbud bredes godt ud.

Mål

I hvor høj grad blev målet med jeres projekt indfriet?

I meget høj grad I meget ringe grad
Vi oplever en god tilslutning til vores arrangementer og spørgeskemaer og samtaler med pårørende viser stor tilfredshed med arrangementerne. De efterspørger viden og sparring med andre pårørende, men også aktiviteter, hvor de kan "koble af og tanke energi" Vores arrangementer er blevet kendte af flere, men vi skal stadig gøre en indsats få at nå ud til endnu flere pårørende.

Aktiviteter

I hvor høj grad var de valgte aktiviteter de rigtige til at nå jeres mål?

I meget høj grad I meget ringe grad
Vi kunne nok have vægtet aktiviteter ud over foredrag noget mere, så de pårørende fik mulighed for at bidrage aktivt med noget feks. med tilbud om at lave mad sammen, gå sammen, byde ind med andre aktiviteter, lerarbejde, mindfulness, men stadig med fokus på at det vigtigste er fællesskabet, og det at deltage er bidrag nok i sig selv. Aktiviteterne skal medvirke til at tanke op mentalt, give overskud og selvværd, så de pårørende bliver i stand til at håndtere de udfordringer, de står over for.

Delmål

Fællesskaber for alle

Gode sociale relationer, oplevelsen af at høre til og dét at kunne være noget for andre er vigtigt for at føle sig tilfreds med livet. Vi vil bidrage til, at alle voksne har mulighed for at tage del i fællesskaber og få hjælp og støtte, hvis de er på vej ud af dem.

 
Mere om vores fokusområde Fællesskaber for alle