Søg støtte

Søg

Selvevaluering

Fællesskab for Vonsilds unge

Vonsild forsamlingshus

Om donationen

Vonsild Ungdomsklub er en ny klub, der holder til i Vonsild Forsamlingshus’ gamle klublokaler. Lokalerne kræver en renovering, som pt. 10 frivillige voksne er i gang med. De ønsker at få de unge væk fra online spil og skabe en klub, hvor de unge kan mødes uden for hjemmet, samt skabe et frirum for de unge. Målet er at have 50 medlemmer fra 7.-9. klassetrin i klubben. Klubben mangler dog en del udstyr som møbler, bordgrill, elkedel, brandslukningsapparat, støvsuger mm. TrygFondens støtte dækker brandslukningsapparat.
Region
Syddanmark
Type
Projekt
Modtager
Vonsild forsamlingshus
Støttet beløb
2.000 kr., år 2021
Delmål
Alle med fra start

Donationsmodatagerens egen vurdering af effekten af donationen

Målgruppen

Unge

Forankring

I hvor høj grad er I lykkedes med at forankre projektet?

I meget høj grad I meget ringe grad
Lokalerne har en leje, som udlejer har valgt at året ud er gratis for klubben. klubben har derfor bestemt at medlemmerne ikke skal betale kontingent året ud.

Mål

I hvor høj grad blev målet med jeres projekt indfriet?

I meget høj grad I meget ringe grad
Vi fik 200.000 kr fra Fundraising puljen i Kolding kommune som gik til renoveringen af lokalerne. vi fik 50.000 kr af Sydbank fonden, 10.000 kr af sparnord fonden. og 2000 kr af Tryg fonden. Med alles støtte kunne vi komme i mål.

Aktiviteter

I hvor høj grad var de valgte aktiviteter de rigtige til at nå jeres mål?

I meget høj grad I meget ringe grad
Svært at sige når vi stadig er i opstart. Nogen dage er der ingen unge i klubben, andre dage er der 15.

Delmål

Alle med fra start

Alle børn og unge har brug for en hverdag med skolegang og fritidsliv i fællesskaber med jævnaldrende. Vi vil bidrage til at børn og unge, der vokser op i udfordrede familier, eller selv er udfordrede af psykiske og sociale vanskeligheder, kan leve et liv, der ligner det liv, alle andre børn og unge har.

Mere om vores fokusområde Alle med fra start