Søg støtte

Søg

Selvevaluering

Fællesskab gør stærk

Spor - Landsforeningen for voksne med senfølger af seksuelle overgreb

Om donationen

Gennem et pilotprojekt vil foreningen Spor gennemføre uformelle drop-in møder på Frederiksberg hver 14. dag for deres seksuelt krænkede medlemmer. Som krænket er det givende at være sammen med andre ligestillede, da man hverken skal forklare eller forsvare sin situation. Dette projekt har derfor til formål at støtte med midler til en projektleder, forplejning, transport, supervision samt afprøvning af konceptet i andre dele af landet. I projektperioden skal det undersøges, om der er grundlag for nye lokalafdelinger rundt om i landet. Der vil blive ført logbog over møderne, og der annonceres på Facebook og via postkort.
Region
Hovedstaden
Type
Projekt
Modtager
Spor - Landsforeningen for voksne med senfølger af seksuelle overgreb
Støttet beløb
112.200 kr., år 2016
Delmål

Donationsmodatagerens egen vurdering af effekten af donationen

Målgruppen

Ældre

Forankring

I hvor høj grad er I lykkedes med at forankre projektet?

I meget høj grad I meget ringe grad
Drop-in møder og rullende cafémøder fortsætter til efteråret.

Mål

I hvor høj grad blev målet med jeres projekt indfriet?

I meget høj grad I meget ringe grad
Drop-in møderne har været en succes for deltagerne: De har udtrykt glæde over det trygge samvær, og der har været stabil deltagelse, og derudover løbende nye ansigter. Det er ikke lykkedes at få flere kvalificerede frivillige til lige netop Drop-in møderne, og møderne uden for hovedstadsområdet har endnu ikke resulteret i etablering af nye grupper. Det tager tid at løbe det i gang, og det er ikke hvem som helst, der kan stå for det.

Aktiviteter

I hvor høj grad var de valgte aktiviteter de rigtige til at nå jeres mål?

I meget høj grad I meget ringe grad
Aktiviteter og arrangementer var alle gode og nødvendige og kan gentages. Der er udarbejdet klare rammer, drejebøger og opbygget gode erfaringer - og lokale kontakter. Der er brug for mere fokus på arbejdet med at rekruttere egnede frivillige. Spors frivillige bliver i foreningen og fortsætter arbejdet, men kan være periodisk ustabile, og det er nødvendigt med flere frivillige for at kunne tilvejebringe kontinuerlige tilbud.