Søg støtte

Søg

Selvevaluering

Fællesskab i biografen

Fotorama Hammel

Om donationen

Fotorama Hammel er en biograf, der udelukkende drives af frivillige. De har et stort fokus på, at biografen skal være et fællesskab åbent for alle. Nogle af biografgæsterne er kørestolsbrugere, og de sidder i dag i en bestemt del af biografsalen. For at kunne gøre det muligt for kørestolsbrugerne at blive placeret på en række, som alle andre gæster, går denne donation til renovering af biografsalen. Derudover indeholder projektet også renovering af biografens kiosk og café-område.
Region
Midtjylland
Type
Projekt
Modtager
Fotorama Hammel
Støttet beløb
44.000 kr., år 2018
Fokusområde
En plads i fællesskabet

Donationsmodatagerens egen vurdering af effekten af donationen

Målgruppen

Unge, Ældre

Forankring

I hvor høj grad er I lykkedes med at forankre projektet?

I meget høj grad I meget ringe grad
De frivillige har taget projektet til sig og kommer selv med forbedringstiltag, der supplere det igangsatte projektet, på en måde som gør projektet endnu bedre end vi kunne have planlagt selv. Det er fantastisk med så gode og stærke frivillige, der så brændende gerne vil være med og tage del i projektet på så positiv en måde.

Mål

I hvor høj grad blev målet med jeres projekt indfriet?

I meget høj grad I meget ringe grad
Projektet er blevet gennemført som planlagt og har opfyldt de mål vi havde sat for projektet. Det at der er nogen der har valgt at give penge til projektet har faktisk givet yderligere opbakning og glæde for projektets deltagere, som i forvejen var meget dedikerede, det er fantastisk at få sådan en opbakning eksternt fra. Tak.

Aktiviteter

I hvor høj grad var de valgte aktiviteter de rigtige til at nå jeres mål?

I meget høj grad I meget ringe grad
Renovering af den lille personalestue kunne have øget glæden hos de frivillige, men det er en mindre del og glæden over de valgte aktiviter og forståelse for de udvalgte aktiviter er stor hos de frivillige, som har været inddraget tidligt i processen sammen med med bestyrelsen.

Fokusområde

En plads i fællesskabet

Alle har ret til en plads i fællesskabet. Det kræver et samfund med høj sammenhængskraft og respekt for forskellighed. Vi arbejder for, at mennesker i alle samfundsgrupper gennem frivillighed, beskæftigelse, netværk og egne initiativer kan deltage i positive sociale fællesskaber.
Mere om vores fokusområde En plads i fællesskabet