Søg støtte

Søg

Selvevaluering

Fællesskab - Livskvalitet

Plejecenter Glesborg

Om donationen

Med donationen kan Plejecenter Glesborg indkøbe et stort mobilt tv med dvd-afspiller. Det skal danne rammen om hyggeeftermiddage med kaffe, kage, popcorn og billede- eller filmforevisning. Det vil give en god mulighed for, at mange beboere kan se og være med i en fælles oplevelse.
Region
Midtjylland
Type
Projekt
Modtager
Plejecenter Glesborg
Støttet beløb
25.000 kr., år 2022
Delmål
Flere gode leveår

Donationsmodatagerens egen vurdering af effekten af donationen

Målgruppen

Ældre

Forankring

I hvor høj grad er I lykkedes med at forankre projektet?

I meget høj grad I meget ringe grad
Allerede nu er der en tydelig tendens til, at der også planlægges med inddragelse af det store TV, når der lægges planer for aktiviteter for plejecentrets beboere. Det store TV indgår fx i forbindelse med husets ugentlige sang- og musikaktiviteter, mødeafholdelse og medarbejdernes undervisning. – Det er blevet meget nemmere for beboerne at følge med, når der en skærm, der viser fx sangtekster, dagsordner eller programmer. – Det er således et rigtig godt tiltag for både beboere og medarbejderne.

Mål

I hvor høj grad blev målet med jeres projekt indfriet?

I meget høj grad I meget ringe grad
Vi er rigtig godt tilfreds med forløbet på nuværende tidspunkt. Plejecentrets beboere er meget begejstrede for de mange nye muligheder, som det store TV giver dem. Beboerne nyder at kunne se nyhedsudsendelser og film på det store TV, dels giver det grundet billedformatet en langt bedre mulighed for at kunne se, hvad der sker i filmen, og dels er der gode mulighed for at kunne være sammen med husets andre beboere. Det store TV har en rigtig god samlende effekt.

Aktiviteter

I hvor høj grad var de valgte aktiviteter de rigtige til at nå jeres mål?

I meget høj grad I meget ringe grad
Personalets og rådets oplevelse af beboernes begejstring fortæller os, at vores intention med det store TV er et fint tiltag. Der kommer flere beboere for at kigge med, som ellers ville have trukket sig tilbage til egen bolig.

Delmål

Flere gode leveår

Evnen til at kunne klare sig selv i dagligdagen, et godt fysisk og mentalt helbred og deltagelse i fællesskaber. Vi ønsker at bidrage til, at flere ældre får flere gode leveår med højere livskvalitet.
Mere om vores fokusområde Flere gode leveår