Søg støtte

Søg

Selvevaluering

Fællesskab med Street Futsal

Street Society

Om donationen

Street Society er en nonprofit organisation etableret i 2014, der hidtil har bygget på frivilligt arbejde. Foreningen arbejder på at få unge væk fra gaderne og derved bidrage til at forebygge bandekriminalitet og radikalisering. Organisationen har etableret projekter i 10 bydele i København, hvor over 300 drenge og unge mænd gennem gadefodbold har oplevet et nyt sammenhold med sunde værdier og kammeratskab. Med denne donation skal organisationen professionaliseres. Der skal afvikles ugentlige træninger i de 10 bydele, afholdes syv indendørs events og 10 events på tværs af bydele samt en Liga-finale som sæsonafslutning. Derudover vil projektet tilknytte og uddanne flere rollemodeller, og der skal udvikles arbejdsmetoder og undervisningsmateriale. Flere unge skal tiltrækkes gennem sociale medier. Og endelig vil Street Society arbejde på at skabe et netværk sammen med lignende projekter i Aarhus, Aalborg og Odense.
Region
Hovedstaden
Type
Projekt
Modtager
Street Society
Støttet beløb
483.500 kr., år 2019
Fokusområde
En plads i fællesskabet

Donationsmodatagerens egen vurdering af effekten af donationen

Målgruppen

Børn, Unge

Forankring

I hvor høj grad er I lykkedes med at forankre projektet?

I meget høj grad I meget ringe grad
Til trods for Corona-restriktioner i løbet af 2020, har projektet formået at etablere et stærkere fundament under vores initiativ, hvor foreningen er blevet endnu stærkere i det daglige arbejde. Projektet kan forankres endnu bedre nu, hvor vi er i stand til at vedligeholde og udbygge vores initiativer. Vores samarbejde med Københavns kommune har desuden gjort vores platform stærkere og gjorde det muligt at bygge nye mindre delprojekter.

Mål

I hvor høj grad blev målet med jeres projekt indfriet?

I meget høj grad I meget ringe grad
Street Society har indfriet projekts målsætninger og skabt positive resultater på tværs af København. I projektets periode har Street Society opnået en god udnyttelse af byens mange rum og street baner. Foreningen har haft et tæt samarbejde med KFF (Kultur- og Fritidsforvaltning), samt Københavns Ungdomsskole, som vi har tilbudt aktiviteterne i lokalområderne sammen med. Vi har medvirket til, at ikke idrætsaktive unge bliver aktive. Uddybning findes i den vedhæftede evalueringsrapport.

Aktiviteter

I hvor høj grad var de valgte aktiviteter de rigtige til at nå jeres mål?

I meget høj grad I meget ringe grad
Projektets midler har givet Street Societys ledelse både tid og ressourcer til at løfte vores nuværende indsatser og skabe nye samarbejdsmuligheder. Vi har brugt tiden på at strukturere foreningens strategisk udvikling via skabelse af flere samarbejdspartnerskaber og rekruttering af flere rollemodeller. Netop udviklingen af frivillige/rollemodeller er en kontinuerlig proces, som vi styrker løbende, og som vi hele tiden bliver klogere på.

Fokusområde

En plads i fællesskabet

Alle har ret til en plads i fællesskabet. Det kræver et samfund med høj sammenhængskraft og respekt for forskellighed. Vi arbejder for, at mennesker i alle samfundsgrupper gennem frivillighed, beskæftigelse, netværk og egne initiativer kan deltage i positive sociale fællesskaber.
Mere om vores fokusområde En plads i fællesskabet