Søg støtte

Søg

Selvevaluering

Fællesskab og bevægelse

Randers kommune, Center Åbakken

Om donationen

Beboerne på Plejecenter Bakkegården ønsker sig en gynge i haven, som også kan bruges af personer i kørestol. En gyngetur kan medvirke til at øge beboernes årvågenhed ved at vække og stimulere sanserne. De vuggende bevægelser styrker også beboernes balance og kan mindske udadreagerende adfærd, som dermed giver ro og trivsel beboerne imellem. Donationen gør det muligt at indkøbe en kørestolsgynge med plads til tre personer, så den kan bruges i den daglige træning og til at skabe fællesskab mellem de 76 beboere, der har varige funktionsnedsættelser i form af reduceret gang- og standfunktion.
Region
Midtjylland
Type
Projekt
Modtager
Randers kommune, Center Åbakken
Støttet beløb
47.947 kr., år 2022
Delmål
Flere gode leveår

Donationsmodatagerens egen vurdering af effekten af donationen

Målgruppen

Ældre

Forankring

I hvor høj grad er I lykkedes med at forankre projektet?

I meget høj grad I meget ringe grad
Vi er lidt påvirkeret af dårlig vejr, de dage med nedbør er det ikke nemt at motivere borgere til en tur på gyngen. Men andre borgere har opfordret til at det opstartes en "fredags" tradition hvor man mødes ved gyngen ved kaffetid, til hygge og en gyngetur.

Mål

I hvor høj grad blev målet med jeres projekt indfriet?

I meget høj grad I meget ringe grad
Vi har opnået at beboere fra forskellige boenheder mødes ved gyngen de dage der er godt vejr. Gamle venskaber opfriskes, der tales om gamle dage og tidligere arbejdspladser.

Aktiviteter

I hvor høj grad var de valgte aktiviteter de rigtige til at nå jeres mål?

I meget høj grad I meget ringe grad
ikke umiddelbart.

Delmål

Flere gode leveår

Evnen til at kunne klare sig selv i dagligdagen, et godt fysisk og mentalt helbred og deltagelse i fællesskaber. Vi ønsker at bidrage til, at flere ældre får flere gode leveår med højere livskvalitet.
Mere om vores fokusområde Flere gode leveår