Søg støtte

Søg

Selvevaluering

Fællesskab på hjul

Cykling uden alder

Om donationen

Dette projekt skal øge livskvaliteten blandt ældre og ensomme, der savner nærvær og har lyst til at komme ud i naturen med ligesindede. I dag sørger 2.500 frivillige piloter for, at ældre på plejehjem kan komme på tur i cykelrickshaws. Turene giver ikke kun frisk luft, men danner i høj grad rammen om et stærkt fællesskab ældre og piloter imellem. Dette projekt skal give de ældre mulighed for at komme ud på langture, hvor ti rickshaws drager afsted på fælles tur over tre dage med tyve beboere og et tilsvarende antal piloter og plejepersonale. Erfaringer fra to gennemførte langture har bl.a. vist, at mennesker med demens bliver mere selvhjulpne, mindre præget af sygdom og dermed en naturlig del af fællesskabet på turene. Formålet med dette projekt er således at efterprøve de foreløbige antagelser om effekten af langturene på de ældres helbred og trivsel og dernæst at udvikle og dokumentere en metode og nem anvendelig praksis, så langture kan udbredes til hele landet. Endelig vil det blive undersøgt, hvorvidt de positive virkninger fra langturene kan overføres til mindre omkostningstunge dagture i større grupper. I løbet af det første år er målet at gennemføre tre langture á tre dage med 40-50 deltagere pr. tur. Desuden er planen at gennemføre 10-15 dagture med 20-25 deltagere pr. tur.
Region
Landsdækkende
Type
Projekt
Modtager
Cykling uden alder
Støttet beløb
2.400.000 kr., år 2016
Delmål

Donationsmodatagerens egen vurdering af effekten af donationen

Målgruppen

Ældre

Forankring

I hvor høj grad er I lykkedes med at forankre projektet?

I meget høj grad I meget ringe grad
Vi har set stor deltagelse og virkning så længe kerneteamet fra Cykling uden alder har været "drivere" eller til stede i processerne. Det har været svært for de deltagende parter at føre alle aspekter videre 100 % - og dog er der mange dag- og langturs projekter igang ude i landet i den kommende tid. Den rejse tager tid og hvis dag- og langture skal være et synligt og brugt værktøj i fremtidens ældresektor til at skabe flere og stærke bærende fællesskaber, må vi ikke slippe her. Fremtiden kræver en fortsat indsat for at sikre at lokale fællesskaber styrkes omkring ældre - dag- og langture er en af disse værktøjer. Forankring er lykkedes mange steder, men vil kræve fortsat indsats hvis dette mulighedsrum ikke skal forsvinde i hverdagen.

Mål

I hvor høj grad blev målet med jeres projekt indfriet?

I meget høj grad I meget ringe grad
Projektet har i den grad sat fart i mulighedstænkningen og udvidet forståelsen af mulighedsrummet i flere hele kommuner og plejecentre inden for dette felt. Spredningen, kendskabsgraden og mængden af de ture - dag- som langture, der er kørt overstiger forventningerne.

Aktiviteter

I hvor høj grad var de valgte aktiviteter de rigtige til at nå jeres mål?

I meget høj grad I meget ringe grad
Tålmodighed og tid har været - og er - en vigtig faktor for dette projekts virkning og for at projektet har kunne nå sit mål. Flere kurser og mere intensiv jagt på antal ville ikke nødvendigvis have løst mere - kun i antal. Bedste virkning har været at vi har været til stede mest muligt, det har været gennem kerneteamet at projektet har levet og virket bedst.