Søg støtte

Søg

Selvevaluering

Fællesskab via Glasværket

Foreningen Odense Glasværk, CVR: 38667076

Om donationen

Region
Syddanmark
Type
Projekt
Modtager
Foreningen Odense Glasværk, CVR: 38667076
Støttet beløb
500.000 kr., år 2017
Delmål
Alle med fra start

Donationsmodatagerens egen vurdering af effekten af donationen

Målgruppen

Unge, Kvinder, Mænd

Forankring

I hvor høj grad er I lykkedes med at forankre projektet?

I meget høj grad I meget ringe grad
Det har været en svær til med covi19 for Glasværket men vi har klaret det med 3 dygtige erhvervsbestyrelser og mange frivillige kræfter og dygtige glasmagere og daglig ledelse. Opbygning af et Kunsthåndværker Hus i 2022 i Odense hvor Glasværket er omdrejningspunktet som med tiden placeres i det nye byggeri på Odense Havn hvor PKA har investeret 700 mio. hvor vi arbejder på at lave arbejdende værksteder og som vil kunne rumme udsatte borgere.

Mål

I hvor høj grad blev målet med jeres projekt indfriet?

I meget høj grad I meget ringe grad
Vi har fået ny stærk erhvervsbestyrelse med formand fhv. Statsdirektør i Odense Kommune Jørgen Clausen i februar 2021. Vi har i nov. 2021 fået ny erhvervsdirektør Ole Bang Nielsen, der afløste Per Jørgensen/ Peter Sabroe som igen afløste Christian Frederiksen(mig) som efter eget ønske gerne ville stoppe som direktør efter 7 års arbejde for Odense Glasværk der fik det op og stå.. Odense Glasværk er videreudviklet til et Kunsthåndværkerhus fra 2022 se medsendte fil. På trods af covi19 nedlukn.

Aktiviteter

I hvor høj grad var de valgte aktiviteter de rigtige til at nå jeres mål?

I meget høj grad I meget ringe grad
Ikke på det tidspunkt vi var i processen men vi har fra nov. måned 2021 taget en tidligere vision vi havde fra 2013 op om opbygning af et Kunsthåndværker i Odense hvor Glasværket er omdrejningspunktet som placeres i det nye byggeri på Odense Havn hvor PKA har investeret 700 mio. hvor vi arbejder på at lave arbejdende værksteder og som vil kunne rumme udsatte borgere. Det skal bemærkes at Per Jørgensen der kørte Wing Tsun træning med unge stoppede i 2021 og der arbejdes på at ansætte en ny.

Delmål

Alle med fra start

Alle børn og unge har brug for en hverdag med skolegang og fritidsliv i fællesskaber med jævnaldrende. Vi vil bidrage til at børn og unge, der vokser op i udfordrede familier, eller selv er udfordrede af psykiske og sociale vanskeligheder, kan leve et liv, der ligner det liv, alle andre børn og unge har.

Mere om vores fokusområde Alle med fra start