Søg støtte

Søg

Selvevaluering

Fællesskabende aktiviteter

Kirkens Korshær

Om donationen

Børnecafeen i Aakirkeby er et åbent fritidstilbud for børn og unge fra udsatte familier på Bornholm. En del af brugerne er fra flygtningefamilier, hvor særligt de unge har svært ved at finde fællesskaber og nye netværk i deres fritid, bl.a. på grund af manglende økonomiske og sociale ressourcer i familien. Med denne donation vil Børnecafeen tilbyde aktiviteter for børn og unge fra både flygtningefamilier og etnisk danske familier, så der sker en inklusion mellem de to grupper lokalt. Kendetegnet for målgruppen er, at de ikke er i fællesskaber med andre børn og unge, så målet med projektet er at styrke fællesskabet og bygge venskaber og netværk på tværs af kulturelle baggrunde. Aktiviteterne vil bl.a. omfatte brætspilscafeer, fællesspisninger, museumsbesøg og ture ud af huset til fx svømmehallen eller biografen. De unge vil også få mulighed for selv at være med til at arrangere og gennemføre aktiviteter og på den måde opleve at bidrage til fællesskabet.
Region
Hovedstaden
Type
Projekt
Modtager
Kirkens Korshær
Støttet beløb
250.600 kr., år 2021
Delmål
Alle med fra start

Donationsmodatagerens egen vurdering af effekten af donationen

Målgruppen

Børn, Unge

Forankring

I hvor høj grad er I lykkedes med at forankre projektet?

I meget høj grad I meget ringe grad
Børnecaféen kan fortsætte i 2023, bl.a. med hjælp fra Trygfonden og Bornholms Regionskommune. Vi har nu op mod 40 børn, unge og forældre tilknyttet. Behovet for netværk og støtte i form af samtaler, ture og hjælp til mad, jul og fritidsaktiviteter er stort og forandrer sig desværre ikke.

Mål

I hvor høj grad blev målet med jeres projekt indfriet?

I meget høj grad I meget ringe grad
Med vores aktiviteter både i og udenfor Børnecaféen har vi oplevet, at børnene og de unge har fundet sammen på tværs af familie, også med forskellige kulturelle baggrunde. De har fået oplevelser, som der normalt ikke er penge eller overskud til i hverdagen. Flere af de unge har fået succesoplevelser med noget nyt - så som bowling og dét at male. En af pigerne er startet på billedskole, de fleste af drengene går nu til en fritidsaktivitet og alle har nu mulighed for at lære at svømme.

Aktiviteter

I hvor høj grad var de valgte aktiviteter de rigtige til at nå jeres mål?

I meget høj grad I meget ringe grad
Vi føler, at vi med vores aktiviteter har kunnet skabe et godt fællesskab for Børnecaféens børn og unge. Bøger, spil og forplejningen rundt om bordet spiller en stor rolle i relationsarbejdet, hvor man kommer tættere på hinanden. Vi oplever nu, at børn og unge finder sammen på kryds og tværs og også mødes udenfor Børnecaféen. Vores ture ud af huset og fællesspisninger har skabt mange gode stunder på tværs af kulturelle og sociale baggrunde, hvor fællesskabsfølelsen har været stor.

Delmål

Alle med fra start

Alle børn og unge har brug for en hverdag med skolegang og fritidsliv i fællesskaber med jævnaldrende. Vi vil bidrage til at børn og unge, der vokser op i udfordrede familier, eller selv er udfordrede af psykiske og sociale vanskeligheder, kan leve et liv, der ligner det liv, alle andre børn og unge har.

Mere om vores fokusområde Alle med fra start