Søg støtte

Søg

Selvevaluering

Fællesskaber for sårbare unge

Unge for Ligeværd

Om donationen

UFL har cirka 1.000 unge medlemmer med særlige behov, hvoraf mange har svært ved at danne sociale relationer og derfor lever i ensomhed. Men i foreningens 23 klubber finder de unge sammenhold og fællesskab med ligesindede, og derfor gør klubberne en stor positiv forskel for de unges mentale velbefindende. Denne donation skal derfor gå til at klæde eksisterende klubmedlemmer på til at være ambassadører for klubberne. Ambassadørerne skal trænes i at fortælle andre unge med særlige behov om klubberne, de muligheder, klubberne rummer, og ambassadørernes egne veje ind i klubberne. Det kræver mod og forberedelse af ambassadørerne, hvilket foreningens frivillige skal hjælpe dem med. Målet er dels at give ambassadørerne succesoplevelser med at stille sig op foran andre mennesker og dels at tiltrække endnu flere unge med særlige behov til klubberne og derigennem give dem det fællesskab, som de måske har vanskeligt ved at finde andre steder.
Region
Landsdækkende
Type
Projekt
Modtager
Unge for Ligeværd
Støttet beløb
1.132.140 kr., år 2020
Delmål

Donationsmodatagerens egen vurdering af effekten af donationen

Målgruppen

Unge

Forankring

I hvor høj grad er I lykkedes med at forankre projektet?

I meget høj grad I meget ringe grad
UFL'ernes arbejde med drejebogen og projektet slutter ikke her. Projektperioden har været startskuddet og danner nu grundlaget for UFL’s fælles fokus på at nå ud til flere unge med særlige behov, der mangler et fællesskab at være en del af. Arbejdet med drejebogen og forankringen af projektet, vil forsætte på flere plan, bl.a. i klubberne, til UFL's landsdækkende arrangementer og ved opstart af ny klubberne. Forankringen vil således finde sted på flere plan.

Mål

I hvor høj grad blev målet med jeres projekt indfriet?

I meget høj grad I meget ringe grad
De er i høj grad indfriet. De klubber og unge, der har deltaget i evalueringen, oplever at have fået redskaber de kan bruge fremadrettet, når de skal udbrede kendskabet til UFL. De 200 nye medlemmer er opnået, både ift. den primære målgruppe og samlet set og dem, der har deltaget i evalueringen beskriver, at UFL-klubben bl.a. giver dem muligheden for et mere aktivt fritidsliv og at det er fedt med muligheden for medindflydelse.

Aktiviteter

I hvor høj grad var de valgte aktiviteter de rigtige til at nå jeres mål?

I meget høj grad I meget ringe grad
Vores unge har brug for støtte og træning for at blive klædt på til at mestre opgaverne i projektet. Det er en løbende og videregåede proces, som udviklings- og træningsmøderne var en vigtig del af. Drejebogen er og bliver fremadrettet en vigtig støtte for de i unge og i det videre arbejde med at udbrede kendskabet til UFL og nå ud til flere unge med særlige behov, der er i risiko for ensomhed