Søg støtte

Søg

Selvevaluering

Fællesskaber i Nordjylland

Ungdommens Røde Kors,

Om donationen

Ungdommens Røde Kors holder året rundt weekendlejre og klubber for nordjyske børn og unge, der af forskellige årsager mangler sociale relationer og har brug for at være en del af et positivt fællesskab. Klubberne har typisk åbent 2-4 gange om måneden. Denne donation skal dække videreudvikling af de enkelte weekendlejre og klubber samt opstart af nye i områder, hvor der opleves et behov. Indsatsen vil sikre uddannelse af ca. 100 weekendlejrfrivillige samt 12 lejrledere, som potentielt selv kan arrangere nye lejre. Der forventes en deltagelse på op til 100 børn og unge.
Region
Nordjylland
Type
Projekt
Modtager
Ungdommens Røde Kors,
Støttet beløb
420.000 kr., år 2019
Fokusområde
En plads i fællesskabet

Donationsmodatagerens egen vurdering af effekten af donationen

Målgruppen

Børn, Unge

Forankring

I hvor høj grad er I lykkedes med at forankre projektet?

I meget høj grad I meget ringe grad
Vi oplever, at lejreledere gerne vil holde lejr igen og igen – og vi ser allerede nu et billede af, at der er lejre, som kommer til at blive afholdt år efter år. Der er skabt et fællesskab blandt weekendlejreledere – et fællesskab, som er blevet koblet stærkere til vores ferielejrfrivillige, som gør konceptet stærkere og mere bæredygtigt.

Mål

I hvor høj grad blev målet med jeres projekt indfriet?

I meget høj grad I meget ringe grad
Leverancen blev lavet om til fire weekendlejre og støtte til to nordjyske ferielejre. Alle lejrledere er klædt godt på gennem direkte understøttelse fra sekretariatet. Flere af lejrlederne var erfarne ferielejrledere. Der blev afholdt tre weekendlejre, hvor i alt 58 børn og godt 30 frivillige var afsted. Sidste weekendlejr blev ikke afholdt, gjorde det svært at rekruttere lejrledere i en tid, hvor afviklingen af lejren var usikkert.

Aktiviteter

I hvor høj grad var de valgte aktiviteter de rigtige til at nå jeres mål?

I meget høj grad I meget ringe grad
Weekendlejre udgør rammen for stærke fællesskaber, hvor børn og unge mødes med positive forventninger, får sjove oplevelser og etablerer nye venskaber. Weekendlejre er derfor gode aktiviteter til at nå vores mål.

Fokusområde

En plads i fællesskabet

Alle har ret til en plads i fællesskabet. Det kræver et samfund med høj sammenhængskraft og respekt for forskellighed. Vi arbejder for, at mennesker i alle samfundsgrupper gennem frivillighed, beskæftigelse, netværk og egne initiativer kan deltage i positive sociale fællesskaber.
Mere om vores fokusområde En plads i fællesskabet