Søg støtte

Søg

Selvevaluering

Fællesskaber i Nordjylland

Ungdommens Røde Kors

Om donationen

Ungdommens Røde Kors har modtaget støtte til afholdelse af fem pop-up-events og til understøttelse af sine 15 klubber i Nordjylland. Aktiviteterne er ikke defineret på forhånd, men tager udgangspunkt i, hvad deltagerne har af ønsker. De frivillige i Ungdommens Røde Kors arbejder for at realisere aktiviteterne i samarbejde med børnene og de unge. Eksempler på events kunne være en juletræsdag, sommerlandsbesøg eller halloweenfest. I klubbernes regi kan aktiviteterne være alt fra lektiecafe til fysiske aktiviteter. I klubberne kommer typisk børn og unge på 10-17 år, som typisk har begrænset adgang til fritidsaktiviteter i øvrigt.
Region
Nordjylland
Type
Projekt
Modtager
Ungdommens Røde Kors
Støttet beløb
430.000 kr., år 2019
Delmål
Alle med fra start

Donationsmodatagerens egen vurdering af effekten af donationen

Målgruppen

Børn, Unge

Forankring

I hvor høj grad er I lykkedes med at forankre projektet?

I meget høj grad I meget ringe grad
Særligt i lokalafdelingen i Vendsyssel, hvor der i perioden er åbnet fire nye klubber, har det været tydeligt at se, hvor meget den tætte understøttelse har betydet i forhold til at skabe en lokal forankring. De frivillige har på meget kort tid skabt stabile aktiviteter, og har haft kontakt til boligsociale medarbejdere, skoler, borgmesteren mv. Helt generelt er vores forankring dog påvirket af, at vi har mistet mange frivillige under corona.

Mål

I hvor høj grad blev målet med jeres projekt indfriet?

I meget høj grad I meget ringe grad
Grundet corona blev leverancen justeret til ti klubber og fem pop-up-events. I alt er ti klubber blevet understøttet hvorfra fire er helt nye. Klubberne har dannet ramme om fællesskaber, hvor børn og frivillige mødes om alt fra madlavning til juleklip og bålhygge. Der er afholdt syv pop-up-events – bl.a. halloween, kridtevent, julearrangement og påskeæggejagt. De frivillige er blevet klædt godt på gennem online træninger og tæt sparring fra fast konsulent.

Aktiviteter

I hvor høj grad var de valgte aktiviteter de rigtige til at nå jeres mål?

I meget høj grad I meget ringe grad
Både klubber og events udgør rammen for stærke fællesskaber, hvor børn og unge mødes med positive forventninger, får sjove oplevelser og etablerer nye venskaber. Det er derfor gode aktiviteter til at nå vores mål, og de supplerer hinanden godt. Klubberne er gode til at opbygge relationer over tid - og events kan være gode til at trække nye børn og unge til, som efterfølgende kan komme i de faste klubber. Derudover fungerer events også godt til at give oplevelser, som er udover det sædvanlige.

Delmål

Alle med fra start

Alle børn og unge har brug for en hverdag med skolegang og fritidsliv i fællesskaber med jævnaldrende. Vi vil bidrage til at børn og unge, der vokser op i udfordrede familier, eller selv er udfordrede af psykiske og sociale vanskeligheder, kan leve et liv, der ligner det liv, alle andre børn og unge har.

Mere om vores fokusområde Alle med fra start